Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 26 d. Prienų švietimo centre įvyko logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Keblienė pasveikino būrelio visus su prasidėjusiais mokslo metais, padėkojo už aktyvumą ir iniciatyvas. Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Angelė Vasiliauskienė pasidžiaugė nuoširdžiu ir dalykišku PPT ir mokyklos specialistų bendradarbiavimu. Metodinio būrelio pirmininkė Zita Linkevičienė apžvelgė 2015–2016 m. m. būrelio veiklą, pasidžiaugė, kad buvo atlikti visi suplanuoti darbai.  Skaitykite toliau

0

Logopedai ir specialieji pedagogai dalijosi gerąja patirtimi

IMG_41261Kovo 21 dieną Prienų švietimo centre įvyko logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Pedagogės dalijosi gerąja patirtimi, demonstravo, kokias metodines priemones naudoja užsiėmimuose, pasakojo, kaip su jomis dirba. Skaitykite toliau

0

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 16 d. Prienų švietimo centre įvyko logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Kaip sekasi rengti logopedinę priemonę „Žodyno plėtimas ir rišliosios kalbos ugdymas“, apžvelgė Giedrė Džiaugienė, susitarta dėl tolesnio darbo. Būrelio pirmininkė Zita Linkevičienė pristate logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio 2013–2014 m. m. veiklos ataskaitą. Vyko pirmininko ir sekretoriaus rinkimai: pirmininke antrajam laikotarpiui išrinkta Zita Linkevičienė, sekretore – Aldona Venterienė. Pedagogai pateikė pasiūlymus metodinio būrelio 2014–2015 m. m. veiklos planui: numatė dalintis gerąja patirtimi, ypatingai atkreipiant dėmesį į bendravimo su mokinių tėvais ypatumus, mokinių skaitymo pasiekimų tyrimo rezultatus, kūrybiškumo ugdymą ir kt.

2+

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas Birštono gimnazijoje

birst004Į Prienų rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio veiklą yra įsijungę ir Birštono švietimo įstaigų specialistai. Todėl  2014 m. kovo 20 d. metodinis pasitarimas vyko Birštono gimnazijoje. Gimnazijos logopedė ir specialioji pedagogė Nomeda Kopcikienė gausiai susirinkusioms kolegėms skaitė pranešimą „Specialiųjų poreikių mokinių Skaitykite toliau

0

Logopedai ir specialieji pedagogai kūrė mokymo priemones

PSC-naujienomsLapkričio 20 d. Prienų pedagoginėje psichologinėje tarnyboje įvyko logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo 16 logopedų ir specialiųjų pedagogų: Zita Linkevičienė (pasitarimo pirmininkė), Daina Miliauskienė (pasitarimo sekretorė), Aušra Gvildaitė, Daiva Norviliūtė, Angelė Vasiliauskienė, Skaitykite toliau

0

Logopedai ir specialieji pedagogai ir šiais mokslo metais aktyviai dalinsis patirtimi

Rugsėjo 26 d. Prienų švietimo centre įvyko logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo 20 logopedų ir specialiųjų pedagogų: Zita Linkevičienė (pasitarimo pirmininkė), Aldona Venterienė (pasitarimo sekretorė), Jurgita Aksomaitytė, Aušra Gvildaitė, Salomėja Janulevičienė, Zita Podlipajevienė, Albina Sadauskienė, Daiva Norviliūte, Vilija Zablackienė, Jolita Adamonienė, Aušra Brazionienė, Giedrė Džiaugienė, Eglė Černiauskaitė, Laimutė Pabarčienė, Nomeda Kopcikienė, Angelė Vasiliauskienė, Jolanta Bunevičienė, Sonata Labanauskienė, Ilona Miklaševičienė, Ramunė Kavaliausienė bei Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Keblienė ir Švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė. Skaitykite toliau

0