Archive : Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis

Home > Posts tagged :Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis

Logopedai ir specialieji pedagogai suplanavo veiklą 2018–2019 mokslo metams

Spalio 2 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Prienų rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Pedagogai išklausė praeitų mokslo metų ataskaitos, kurią parengė būrelio pirmininkė Inga Kuzminskienė, aptarė būrelio veiklos prioritetus naujiems mokslo metams, diskutavo apie tai, kokia patirtimi bus aktualu pasidalinti, kokius renginius mokiniams surengti šiais mokslo metais.

Logopedų ir specialiųjų pedagogų pasitarimas

Kovo 1 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Prienų rajono mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Pedagogai domėjosi fraktalų metodo taikymu dirbant su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių. Šį metodą  pristatė Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Auksė Grižaitė. Pedagogai ne tik išklausė paskaitos, bet ir patys piešė fraktalus, aiškinosi, ką piešiniai gali pasakyti apie juos piešusiojo asmenybę, jausmus, psichologinę būseną.

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 26 d. Prienų švietimo centre įvyko logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Keblienė pasveikino būrelio visus su prasidėjusiais mokslo metais, padėkojo už aktyvumą ir iniciatyvas. Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Angelė Vasiliauskienė pasidžiaugė nuoširdžiu ir dalykišku PPT ir mokyklos specialistų bendradarbiavimu. Metodinio būrelio pirmininkė Zita Linkevičienė apžvelgė 2015–2016 m. m. būrelio veiklą, pasidžiaugė, kad buvo atlikti visi suplanuoti darbai.  Read More

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 16 d. Prienų švietimo centre įvyko logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Kaip sekasi rengti logopedinę priemonę „Žodyno plėtimas ir rišliosios kalbos ugdymas“, apžvelgė Giedrė Džiaugienė, susitarta dėl tolesnio darbo. Būrelio pirmininkė Zita Linkevičienė pristate logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio 2013–2014 m. m. veiklos ataskaitą. Vyko pirmininko ir sekretoriaus rinkimai: pirmininke antrajam laikotarpiui išrinkta Zita Linkevičienė, sekretore – Aldona Venterienė. Pedagogai pateikė pasiūlymus metodinio būrelio 2014–2015 m. m. veiklos planui: numatė dalintis gerąja patirtimi, ypatingai atkreipiant dėmesį į bendravimo su mokinių tėvais ypatumus, mokinių skaitymo pasiekimų tyrimo rezultatus, kūrybiškumo ugdymą ir kt.

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas Birštono gimnazijoje

birst004Į Prienų rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio veiklą yra įsijungę ir Birštono švietimo įstaigų specialistai. Todėl  2014 m. kovo 20 d. metodinis pasitarimas vyko Birštono gimnazijoje. Gimnazijos logopedė ir specialioji pedagogė Nomeda Kopcikienė gausiai susirinkusioms kolegėms skaitė pranešimą „Specialiųjų poreikių mokinių Read More

Logopedai ir specialieji pedagogai kūrė mokymo priemones

PSC-naujienomsLapkričio 20 d. Prienų pedagoginėje psichologinėje tarnyboje įvyko logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo 16 logopedų ir specialiųjų pedagogų: Zita Linkevičienė (pasitarimo pirmininkė), Daina Miliauskienė (pasitarimo sekretorė), Aušra Gvildaitė, Daiva Norviliūtė, Angelė Vasiliauskienė, Read More