Metodinės veiklos aktualijos – su pozityviu nusiteikimu

Lapkričio viduryje, kaip ir kiekvieną rudenį, Prienų rajono savivaldybės dalykų mokytojų metodinių būrelių pirmininkai ir kiti aktyviausi pedagogai rinkosi į Mokyklų metodinės tarybos posėdį aptarti metodinės veiklos aktualijas, pasidalinti patirtimi. Skaitykite toliau

0

Tikslas – skatinti asmeninę kiekvieno mokinio pažangą

20161118_141529

Lapkričio pabaigoje Prienų švietimo centras kartu su Prienų rajono savivaldybės Mokyklų metodine taryba organizavo posėdį metodinės veiklos aktualijoms aptarti. Posėdyje aktyviausi rajono pedagogai – įvairių dalykų metodinių būrelių pirmininkai – drauge su metodinę veiklą koordinuojančiais Prienų švietimo centro darbuotojais bei Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistais  kalbėjosi apie tai, kokios šiuo metu yra svarbiausios švietimo problemos rajone, kaip jas suprantame ir kaip veiksime artimiausiu metu, jas spręsdami. Taip buvo susitarta dėl metodinės veiklos prioriteto ateinantiems dvejiems mokslo metams: „Skaitymo strategijų kaip vieno iš AMG ugdymo metodų taikymas įvairių dalykų pamokose, skatinant asmeninę mokinio pažangą“. Skaitykite toliau

0

Mokyklų metodinės tarybos posėdyje aptartos metodinės veiklos rajone aktualijos

20151105_152250-1

Lapkričio 5 d. Prienų krašto muziejuje įvyko Prienų rajono savivaldybės Mokyklų metodinės tarybos posėdis.  Susirinkusius pasveikino Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, po to metodinių būrelių pirmininkai aptarė brandos egzaminų, PUPP ir standartizuotų testų rezultatus, svarstė, ką gali daryti savo metodiniuose būreliuose, kad rezultatai gerėtų, aptarė praeitų mokslo metų veiklą, numatė gaires 2015–2016 mokslo metams. Skaitykite toliau

0

Prienų rajono savivaldybės Mokyklų metodinės tarybos posėdyje numatyti metodinės veiklos prioritetai 2013–2014 mokslo metams, aptartos mokytojų metodinės veiklos aktualijos

IMG_8209Lapkričio 12 d. Birštono Karališkoje rezidencijoje įvyko Prienų rajono savivaldybės Mokyklų metodinės tarybos posėdis. Mokyklų metodinė taryba veikia prie Švietimo centro. Ji vienija dalykų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų metodinių būrelių pirmininkus, kitus aktyvius mokytojus.
Skaitykite toliau

0