Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 22 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Romos Ruočkienės ataskaitos, pranešimo „Įspūdžiai ir naudinga patirtis iš chorvedžių Vasaros akademijos“. Mokytoja ne tik skaitė pranešimą, bet ir pakvietė visus praktiškai pasimokyti įvairių pratimų, metodų, kuriuos galima panaudoti muzikos pamokose arba dirbant su choru.  Apie metodinės dienos „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“ atgarsius kalbėjo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė Lina Suchorukovienė. Pabaigoje mokytojai aptarė, kokiose srityse norėtų tobulinti savo gebėjimus, kokius renginius šiais mokslo metais įtrauks į muzikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planą,

0

Muzikos mokytojai suplanavo 2013–2014 m. m. veiklą

Spalio 17 d. Prienų švietimo centre įvyko muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo muzikos mokytojai: Roma Ruočkienė (pasitarimo pirmininkė), Ona Kamblevičienė (pasitarimo sekretorė), Virginija Dobilienė, Lina Suchorukovienė, Vilma Pučkienė, Raselė Pikalavičienė, Ina Radzevičienė, Vilija Račkienė, Aldona Armonienė, Gintarija Kereišienė, Prienų r. savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė Virginija Zujienė, Švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė. Skaitykite toliau

0

Muzikos mokytojai dalijosi gerąja patirtimi, taikant netradicinius metodus pamokose

2013 m. balandžio 8 d. Prienų švietimo centre įvyko muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo mokytojai:
Roma Ruočkienė
Valė Gustaitienė
Renata Žibienė
Saulius Kondrotas
Aldona Armonienė
Lina Suchorukovienė
Vilma Pučkienė
Virginija Zujienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistė Skaitykite toliau

0