Archive : Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje

Home > Posts tagged :Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje

Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje

DSC03166Šiuolaikinėje mokykloje mokyklų vadovams ir mokytojams formuluojama sudėtinga užduotis – ugdyti mokinių pilietiškumą ir vertybines nuostatas, leidžiančias žmogui tapti „savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi“, ir įgyti „demokratijos tradicijas įkūnijančius pilietinės ir politinės kultūros pagrindus, išplėtoti gebėjimus ir patirtį, būtiną asmeniui, kaip kompetentingam Lietuvos Respublikos piliečiui, Europos ir pasaulio bendrijos, daugiakultūrės visuomenės nariui“. (LR Švietimo įstatymas). Mokyklose vyksta istorijos, pilietinio ugdymo, gimtosios kalbos pamokos, kurių programose daug erdvės skirta pilietiškumo ugdymui. Vis dėlto, nors veiklų ir renginių vyksta daugybė, kokybiško pilietiškumo ugdymo pavyzdžių dažnai pasigendama. Read More

Kuriame tvarų pilietiškumo ugdymo modelį

IMG_4688-1

Balandžio 22-23 d. Erasmus+ programos projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ mokyklų komandos dalyvavo seminare „Tvaraus pilietiškumo ugdymo modelio kūrimas“. Seminaras vyko mokymų centre In Tegra House. Mokyklų vadovai, mokytojai ir mokiniai turėjo galimybę kolektyviai įsivertinti, plačiau susipažinti su mokyklose vykusiais pilietinės lyderystės lygį matuojančiais tyrimais, o taip pat dialogiškai ieškoti atsakymų į jiems rūpimus klausimus apie pilietiškumo ugdymą. Read More