Archive : Projektas

Home > Posts tagged :Projektas

Projektas „Muziejų specialistų profesinių kompetencijų ugdymas”

Kiekvieno šių dienų muziejaus tikslas – būti modernia kultūros, švietimo, informacijos skleidimo įstaiga. Siekdamas padėti muziejų darbuotojams geriau tenkinti Lietuvos ir užsienio lankytojų poreikius, įgyvendinti švietėjiškus tikslus, Prienų švietimo centras 2012 m. rugpjūčio–gruodžio mėn. vykdo projektą „Muziejų specialistų profesinių kompetencijų ugdymas“, dalinai finansuojamą iš Kultūros ministerijos Kultūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos 2012 metų valstybės biudžeto lėšų. Read More

Aptartas pasiruošimas bendram Lietuvos – Lenkijos projektui

Rugsėjo 15 – 21 dienomis Prienų švietimo centras kartu su Lenkijos Karolewo gimnazija ir Wilkowo mokykla įgyvendins projektą „Mokinių savivalda: demokratija ar žaidimas?“. Birželio 20 d. į išankstinį parengiamąjį vizitą buvo atvykę abiejų Lenkijos mokyklų atstovai. Prienuose jie susitiko su projekto koordinatoriais ir vadovais, aptarė projekto veiklos programą ir darbo metodus. Read More

Bendrųjų kompetencijų mokymai trečiojo amžiaus asmenims

Birželio 17 – liepos 23 d., Prienų švietimo centre vyksta Trečiojo amžiaus asmenų mokymai, kuriuose dalyvauja 20 Prienų rajono savivaldybės trečiojo amžiaus asmenų (nuo 55 metų).
Šie mokymai – Ugdymo plėtotės centro projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“, finansuojamo Europos sąjungos lėšomis, dalis. Mokymų tikslas – suteikti senjorams daugiau saviraiškos, kokybiško laisvalaikio bei ekonominio ir socialinio aktyvumo visuomenėje galimybių. Read More

Projektas „Muziejų specialistų profesinių kompetencijų ugdymas“

2013 m. balandžio–rugpjūčio mėn. Prienų švietimo centras drauge su partneriais: Prienų krašto muziejumi, Trakų rajono savivaldybės Švietimo centru, Druskininkų švietimo centru, VšĮ Lazdijų švietimo centru, Birštono muziejumi, Marijampolės švietimo centru, Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centru, VšĮ Jonavos suaugusiųjų švietimo centru, įgyvendina projektą „Muziejų specialistų profesinių kompetencijų ugdymas“, dalinai finansuojamą Kultūros ministerijos Kultūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos 2013 metų valstybės biudžeto lėšomis. Read More

Projektas „Mokinių savivalda: demokratija ar žaidimas“

Siekdamas aktyvinti mokyklose veikiančių mokinių savivaldos organizacijų veiklą, skatinti jų pilietinį aktyvumą, dalintis patirtimi ne tik su savo rajono mokyklų, bet ir kaimyninių šalių (šiuo atveju Lenkijos) mokinių savivaldos organizacijomis, Prienų švietimo centras drauge su Lenkijos partneriais įgyvendina projektą „Mokinių savivalda: demokratija ar žaidimas“. Projektą finansuoja Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas. Read More

Comenius Regio projektas „Miestas kaip mokymosi vieta – kur mokymasis yra nuotykis“.

Prienų rajono savivaldybė įgyvendina jau antrąjį tarptautinį Comenius Regio partnerystės projektą.
Comenius Regio partnerystė – tai nuo 2009 m. Europoje įgyvendinama Europos Komisijos finansuojamos Mokymosi visą gyvenimą programos iniciatyva, kuria siekiama skatinti ir remti tarptautinį bendradarbiavimą švietimo srityje, įtraukiant ir švietimo valdžios institucijas. Read More

„Profesinis konsultavimas ir informavimas Prienų rajono savivaldybės mokyklose“

Prienų švietimo centras pateikė paraišką Švietimo mainų paramos fondui ir gavo finansavimą projektui „Profesinis konsultavimas ir informavimas Prienų rajono savivaldybės mokyklose“. Iš viso buvo gautos 224 paraiškos iš įvairių sektorių, institucijų ir organizacijų. Atrinkta tik 16 profesinio orientavimo projektų. Tarp jų ir Prienų švietimo centro teikta paraiška.
Ši projektinė veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos Euroguidance projekto, kurį Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Projekto tikslas – suteikti pedagogams žinių, plėtojant jų gebėjimus ir kompetencijas, kaip kryptingai ugdyti mokinius sugebančius planuoti tolimesnę savo karjerą.
Prienų švietimo centras organizuos du seminarus ( po 6 akad. val.) „Pagalbos mokiniui teikimas, planuojant jo karjerą“ . Pažintinę metodinę išvyką į Kauno kolegijos karjeros centrą.
Mokytojas, klasės vadovas yra arčiausiai mokinio, todėl turi turėti supratimą apie ugdymą karjerai ir karjeros planavimą, gebėti padėti mokiniui sąmoningai pasirinkti ir kurti savo būsimą karjerą. Jei mokiniai pasitiki mokytoju, tai dažniausiai būtent į jį ir kreipiasi pagalbos, rinkdamiesi profesiją
Seminaruose dalyvaus rajono mokyklų atstovai atsakingi už profesinį konsultavimą ir orientavimą mokyklose. Jie susipažins su profesinės karjeros planavimo ir ugdymo karjerai svarba mokykliniame amžiuje. Išsiaiškins šiuolaikinę karjeros sampratą ir karjerai svarbias kompetencijas. Išanalizuos kas lemia mokinių sėkmingą karjerą.

Parašė Daiva Buzienė, 2013-04-04