Archive : Saugios ir sveikos mokyklos kūrimas

Home > Posts tagged :Saugios ir sveikos mokyklos kūrimas

Saugios ir sveikos mokyklos kūrimas – ugdymo /si proceso užtikrinimo veiksnys

2013 – ieji metai yra paskelbti sveikatingumo metais. Patyčios, stresas, smurtas, savižudybės atima iš mokyklos vieną iš svarbiausių mokymosi sąlygų – saugumo jausmą. Tyrimais įrodyta, kad vaikai, kurių ugdomoji aplinka yra geranoriška, saugi ir šilta bei orientuota į konkretaus vaiko poreikius, rečiau serga įvairiomis ligomis, mažiau agresyvūs ir stabilūs sunkiose situacijose, lengviau susitvarko su asmeniniais išgyvenimais ir greičiau nusiramina. Read More

0