Socialinių pedagogų metodinė diena

       Gruodžio 12 dieną socialiniai pedagogai organizavo  metodinę dieną. Joje dalyvavo Prienų rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Jovita Katkauskaitė, Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas ir vyriausioji specialistė Laimutė Jančiukienė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė.  Skaitykite toliau

0

Socialiniai pedagogai išsirinko naują metodinio būrelio pirmininkę, pirmininkės pavaduotoją, sekretorę, aptarė siekiamybes planuojant veiklą 2013–2014 m. m.

Spalio 23 d. Prienų švietimo centre įvyko socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo: Vaida Miknevičienė (pasitarimo pirmininkė), Daiva Vintė (pasitarimo sekretorė), Dalia Mazuronienė, Jurgita Zujūtė, Daina Kandrotienė, Auksė Grižaitė, Daiva Švedienė, Ona Lebedinskienė, Asta Marcinkevičienė ir Švietimo centro metodininkė Vaida Lėckienė. Skaitykite toliau
0