Archive : Technologijų mokytojų metodinis būrelis

Home > Posts tagged :Technologijų mokytojų metodinis būrelis

Technologijų mokytojai išsirinko naują metodinio būrelio pirmininkę

Rugsėjo 18 dieną Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje įvyko technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkės Danguolės Damijonaitytės parengtą būrelio 2017–2018 m. m. veiklos ataskaitą, pasidžiaugė puikiais mokinių rezultatais. Toliau vyko naujo metodinio būrelio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Pirmininke pasisiūlė būti Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė Rasa Uleckienė, mokytojos kandidatūrai į pirmininkes buvo pritarta vienbalsiai. Sekretore bendru sutarimu buvo išrinkta Išlaužo pagrindinės mokyklos technologijų vyr. mokytoja Audronė Ramoškienė. Po to mokytojai diskutavo apie numatomą veiklą 2018–2019 m. m., aptarė kitus visiems aktualius klausimus. Vėliau Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė Rasa Uleckienė mokytojus pakvietė į naujai įrengtą siuvimo kabinetą, kur skaitė pranešimą „Etnokultūra šiuolaikiniame kontekste. Rūbų modeliavimas“. Mokytojai ne tik susipažino, kaip etnokultūrinius elementus galima pritaikyti rūbų modeliavime, bet ir turėjo unikalią galimybę iš arčiau pamatyti 8 klasės mokinio Danieliaus Aldakausko sukurtas dvi kolekcijas, išklausyti paties mokinio pasakojimų apie kolekcijų kūrimo subtilybes. Mokinys už kolekciją „Netoli nuėjom“ XV avangardinės mados konkurse-festivalyje „Avangardas 2018″ buvo apdovanotas diplomu bei pelnė nominacijas „Muzikaliausia kolekcija“ ir „Tautiškiausia kolekcija“. Respublikiniame jaunųjų dizainerių konkurse „Adata – 2018“ Danielius pristatė kolekciją „Lino žiedai“ ir laimėjo II vietą. Parengti šias kolekcijas mokiniui padėjo technologijų mokytojos Rasa Uleckienė ir Vilma Glaveckienė.

Technologijų mokytojai lankėsi Pivašiūnų amatų centre ir Alytaus profesinio rengimo centre

Spalio 28 dieną Prienų rajono mokyklų technologijų mokytojai vyko susipažinti su Pivašiūnų amatų centro ir Alytaus profesinio rengimo centro veikla, paslaugomis.
Nuvykus į Pivašiūnų amatų centrą, mus priėmusios darbuotojos papasakojo, kokius užsiėmimus siūlo atvykusioms mokinių, suaugusiųjų grupėms. Tai: žvakių liejimas, floristikos menas, kašikų pynimas, veltinių vėlimas, keramikos gaminiai, medžio drožyba ir edukacines programas – ruginės duonos kepimas, kulinarinio paveldo – grikinių babkų, pyragų, pyragėlių, kūčiukų, bulvinių dzūkiškų bandų kepimą ir degustavimą, sumušti sviestą dzūkiška „buikele“. Centras tai pat rengia dailininkų, tautodailininkų parodas. Centre galima įsigyti įvairiomis technikomis atliktų tautodailininkų darbų. Read More

Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 23 d. Prienų švietimo centre įvyko technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Būrelio 2013–2014 m. m. veiklos ataskaitą pristatė sekretorė Vilma Glaveckienė. Ji pasidalijo ir žiniomis iš metodinės dienos technologijų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams Ugdymo plėtotės centre, vyko diskusija technologijų egzamino organizavimo klausimais. Buvo pateikti pasiūlymai 2014–2015 m. m. būrelio veiklos planui, nutarta pratęsti iš atostogų grįžusios Jiezno gimnazijos technologijų vyr. mokytojos Neringos Bisikirskienės,  pirmininkavimą būreliui.

Technologijų mokytojai aptarė olimpiados rajoninio etapo organizavimą

Gruodžio 12 d. Prienų švietimo centre įvyko technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo technologijų mokytojai: Vilma Glaveckienė (pasitarimo sekretorė), Jelena Milaš, Aldona Baranauskienė, Petras Kačiušis, Prienų švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė (pasitarimo pirmininkė). Read More

Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 21 d. Prienų švietimo centre įvyko technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo mokytojai: Audronė Ramoškienė (pasitarimo sekretorė), Reda Gelusevičienė, Petras Kačiušis, Kęstutis Grigonis, Audronė Ramančuckienė, Aldona Baranauskienė, Alvydas Antanavičius, Arūnas Žvirblys, Prienų švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė (pasitarimo pirmininkė). Read More