Tėvelius kviečiame į sėkmingos tėvystės ugdymo užsiėmimus!

Mieli tėveliai,

nuo kovo 15 d. 9.00 val. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje (Kęstučio g. 45, Prienai) bus organizuojami „Sėkmingos tėvystės įgūdžių ugdymo“ užsiėmimai tėveliams. Susitikimų metu turėsite galimybę mokytis įvardinti bei spręsti vaikų problemas, stiprinti savo įgūdžius auklėjant vaikus bei mokytis išvengti probleminių situacijų. Septyniuose susitikimuose bus aptariamos šios temos: Skaitykite toliau

0

Rajoninis 3-4 klasių raiškaus žodžio konkursas „Tau, Lietuva“

Kovo 7 dieną Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje vyko rajoninis 3-4 klasių raiškaus žodžio konkursas „Tau, Lietuva“. Šio renginio tikslas – paskatinti domėtis lietuviško žodžio skambesiu, ugdyti mokinių kūrybiškumą, originalumą, raiškos gebėjimus. Konkurse dalyvavo aštuoniolika jaunųjų skaitovų iš devynių rajono mokyklų. Skaitykite toliau

0

Micro:bit kūrybinės dirbtuvės

Prie akcijos „Po mikrokompiuterį visiems Lietuvos vaikams“ aktyviai prisijungus Prienų krašto verslininkams ir iniciatyviems žmonėms, mokslo metų pradžioje Prienų rajono penktokus ir mokyklas pasiekė  mikrokompiuteriai. Išbandydami šiuos įrenginius kūrybiškumo ugdymui ir programavimui, mokosi ne tik mokiniai bet ir informacinių technologijų mokytojai, todėl ypač svarbu dalintis įgūdžiais ir patirtimi.  Šiuo tikslu kovo 2 dieną Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje vyko renginys rajono penktokams –  „Micro:bit kūrybinės dirbtuvės“.

Renginys organizuotas siekiant pačių mokinių paklausti ar išsiaiškinti, kokias idėjas galima būtų realizuoti dovanotais įrenginiais. Mokiniai grupėse kūrė idėjas, kaip ir kokiose pamokose galima panaudoti mikro:bitą, vėliau pasirinktas idėjas įgyvendino praktiškai ir pristatė visiems renginio dalyviams. Buvo išbandytos įvairios Micro:bit pritaikymo galimybės: „Kauliukas“, apklausai pamokose, temperatūros matavimui, duomenų perdavimui, žaidimams ir pan. Mokiniams renginio organizatoriai skatino pateikti kuo daugiau idėjų vieni kitiems ir tikisi, jog įrenginys bus sėkmingai naudojamas įvairių dalykų pamokose jas  realizuojant. Visiems į kūrybines dirbtuves atvykusiems penktokams buvo įteikti MICRO:BIT Ambasadoriaus sertifikatai, patvirtinantys, jog mokiniai gali atstovauti bei skleisti kūrybines mintis savose mokyklose.

Giedrė Tautvydienė, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

0

Logopedų ir specialiųjų pedagogų pasitarimas

Kovo 1 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Prienų rajono mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Pedagogai domėjosi fraktalų metodo taikymu dirbant su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių. Šį metodą  pristatė Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Auksė Grižaitė. Pedagogai ne tik išklausė paskaitos, bet ir patys piešė fraktalus, aiškinosi, ką piešiniai gali pasakyti apie juos piešusiojo asmenybę, jausmus, psichologinę būseną.

1+

Praktinė konferencija „Etnokultūros ir pilietiškumo integracija“ Jiezno gimnazijoje

Vasario 19 dieną Jiezno gimnazijoje vyko praktinė konferencija „Etnokultūros ir pilietiškumo integracija“.  Į konferenciją susirinko pedagogai, norintys augti ir tobulėti  bei skleisti patirtį, dalintis idėjomis kaip ugdyti ir stiprinti brandžią asmenybę, gerai pažįstančią savo krašto etninę kultūrą,  suvokiančią ją kaip tautos būties, išlikimo ir tvirtumo esmę.  Skaitykite toliau

1+

Kviečiame dalyvauti mini konferencijoje ,,Aš – Lietuvos pilietis“, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti

2018 m. kovo 29 d. 9.30 val. Balbieriškio pagrindinėje mokykloje vyks Prienų rajono 5-10 klasių mokinių mini konferencija ,,Aš – Lietuvos pilietis“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Konferencijos tikslas – puoselėti bendruomenines, pilietines ir tautines vertybes, ugdyti mokinių komunikacinę, kultūrinę kompetenciją, diegti pagarbą gimtajam kraštui. Konferencijoje gali dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų 5-10  klasių mokiniai.

Dalyvių registracijos anketa

Mini konferencijos nuostatai 2018

 

 

0