Search for:
Įvyko Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados II etapas

2023 m. sausio 12 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados II etapas. Olimpiadoje dalyvavo 10 mokinių iš 3 rajono mokyklų. Pirmąją vietą užėmė Prienų „Žiburio“ gimnazijos IIId klasės mokinė Meda Valatkaitė (mokytoja Vilija Gustaitytė), antroji vieta atiteko Prienų „Žiburio“ gimnazijos IIId klasės mokinei Laurynai Jankauskaitei (mokytoja Vilija Gustaitytė), trečioji vieta – Jiezno gimnazijos III gimn. klasės mokiniui Evaldui Alšauskui (mokytoja Janina Bartusevičienė). Sveikiname nugalėtojus!

Socialinių pedagogų metodinė diena

2023 m. sausio 10 d. Prienų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ įvyko socialinių pedagogų metodinė diena. Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ socialinė pedagogė Janina Bendaravičienė kolegas supažindino su darželyje esančiomis ugdymo aplinkomis bei pasidalijo darbo patirtimi tema „Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių emocinių įgūdžių stiprinimas“.

Metodinis susitikimas
2023 m. sausio 4 d. Prienų rajono savivaldybės rusų, prancūzų, vokiečių kalbų mokytojų metodinio būrelio nariai lankėsi Kauno „Varpo“ gimnazijoje. Susitiko su šioje mokykloje dirbančiais rusų kalbos mokytojais Aldona Revutiene bei Sergejumi Kozlovu. Susitikimo metu mokytojai dalijosi savo praktine darbo patirtimi, diskutavo aktualiomis temomis: pamokos planavimo ir organizavimo, vertinimo ir įsivertinimo, atnaujintų BP programų įgyvendinimo galimybėmis. Mokytoja Aldona pristatė savo sėkmingą darbo patirtį apie IKT įrankių taikymą pamokoje, skaitė pranešimą „Learningapps, Quizizz, Liveworksheets aplinkos mokymui(si), vertinimui, individualizavimui“.
Patvirtintos prioritetinės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sritys

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), atsižvelgdama į nustatytas 2023–2025 metų prioritetines pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sritis, imasi vykdyti švietimo įstaigų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėseną. Prioritetinėmis pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sritimis paskelbtas skaitmeninių kompetencijų stiprinimas, kompetencijų, reikalingų įtraukties principui įgyvendinti, tobulinimas, pilietinio ugdymo kompetencijų stiprinimas, ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų gerinimas ir lyderystės ugdymui ir mokymuisi būtinų kompetencijų tobulinimas.

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e039f8207ab811edbc04912defe897d1

Daugiau informacijos

Fizinio ugdymo mokytojų metodinė išvyka į Punską
Lapkričio 4 d. Prienų rajono savivaldybės fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio nariai vyko į Punską (Lenkija). Mokytojai lankėsi Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje, bendravo su direktoriumi Jonu Vydra bei kolegomis – fizinio ugdymo mokytojais, sužinojo apie apie lietuviškos mokyklos Lenkijoje veiklos ypatumus, sporto ir sveikatos ugdymo aktualijas. Lankydamiesi Punsko etnografiniame muziejuje apžiūrėjo šio krašto istoriją, tradicijas, praeities kasdienybę ir šventes liudijančius eksponatus, klausėsi pasakojimų apie lietuviškos tapatybės branginimą ir puoselėjimą. Apie šių dienų gyvenimą, darbus, lietuviškų tradicijų puoselėjimą šiame krašte pasakojo Punsko valsčiaus savivaldybės viršaičio pavaduotojas Jonas Vaičiulis, pakvietęs apsilankyti ne tik administracijoje, bet ir aprodęs valčiaus gyvenvietes, ūkininkų sodybas.
Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra image-21.png