Priešmokyklinio ugdymo pedagogai išsirinko naują metodinio būrelio pirmininką

Rugsėjo 23 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Pirmuoju klausimu Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Danguolė Damijonaitytė pristatė buvusios pirmininkės Danguolės Stanaitienės parengtą metodinio būrelio veiklos ataskaitą. Po ataskaitos pristatymo vyko naujo metodinio būrelio pirmininko rinkimai. Bendru sutarimu pirmininke išrinkta Jiezno gimnazijos priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Buzienė. Vėliau mokytojai planavo veiklas 2019–2020 m. m., aptarė aktualius klausimus.

0