Biologijos ir chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 23 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko Prienų rajono savivaldybės mokyklų biologijos ir chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Džiugintos Gaigalienės parengtos 2018–2019 m. m. būrelio veiklos ataskaitos, aptarė dalyvavimo Lietuvos biologijos ir chemijos mokytojų asociacijų veikloje klausimus, diskutavo apie rajono pedagogų metodinės veiklos nuostatų keitimą, kalbėjo apie naujai gautų mokomųjų priemonių chemijos ir biologijos pamokose panaudojimo galimybes, teikė siūlymus 2019–2020 m. m. būrelio veiklos planui.

0