Rusų, prancūzų, vokiečių kalbų mokytojų pasitarimas

Spalio 8 dieną Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko rusų, prancūzų, vokiečių kalbų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Būrelio nariai išklausė pirmininkės Audronės Ramoškienės parengtą 2018–2019 m. m. būrelio veiklos ataskaitą, diskutavo apie numatomą veiklą 2019–2020 m. m., aptarė kitus visiems aktualius klausimus.

0