Meno ir muzikos mokyklų muzikos mokytojai išsirinko naują būrelio pirmininkę

Spalio 10 d. Prienų meno mokykloje įvyko meno ir muzikos mokyklų muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Praeitų mokslo metų būrelio veiklos ataskaitą pristatė būrelio pirmininkė, dabar jau Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytoja Rasa Derbutienė. Ji pasidžiaugė aktyvia būrelio veikla – organizuotais įvairias konkursais ir festivaliais mokiniams, surengtais seminarais, pranešimais metodinio būrelio pasitarimuose. Pasibaigus pirmininko kadencijai, vyko rinkimai. Nauja būrelio pirmininke išrinkta Jiezno muzikos mokyklos mokytoja Jevgenija Babikova, sekretore – Nijolė Noreikaitė. Mokytojai aptarė naujų mokslo metų veiklas.

0