Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 3–4, 9–10 klasių mokinių anglų kalbos ir meninės raiškos konkurso „Create a rap about your native place“

Home > Uncategorized > Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 3–4, 9–10 klasių mokinių anglų kalbos ir meninės raiškos konkurso „Create a rap about your native place“

Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 3–4, 9–10 klasių mokinių anglų kalbos ir meninės raiškos konkurso „Create a rap about your native place“

2019–ieji paskelbti Lietuvos vietovardžių metais. Svarbu ugdyti moksleivių meilę ir pagarbą gimtąjam kraštui, socialinį sąmoningumą. Tad sumaniau konkursą, kuriuo siekiama skatinti pasididžiavimą savo gimtuoju kraštu, anglų kalbos vartojimą įvairiose viešojo gyvenimo situacijose, ugdyti mokinių meno bei kūrybos poreikį ir meninę saviraišką.

3-4 ir 9-10 klasių mokiniai turėjo sukurti eiles repo stiliaus dainai apie gimtąjį kraštą ir tą dainą atlikti. Dainos muzika turėjo būti sukurta pačių dalyvių, naudojant bet kokius muzikos instrumentus ar savo kūną.

Konkursas vyko on-line. Dalyvaujančių buvo nemažai, tačiau komisija atrinko 13 repo dainų, kurios atitiko reikalavimus. Džiaugiamės, kad į finalą pateko mokiniai iš įvairių Lietuvos kampelių: Žemaičių Naumiesčio, Visagino, Biržų, Kauno miesto ir Kauno r. Prienų r. Stakliškių mstl., Klaipėdos ir Vilniaus.

Komisijoje dirbo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė I. Balčiukynienė, pavaduotoja K. Belenavičienė, Julius Podlipajevas ( Lietuvos reperis, žinomas Omertos vardu), Mark Potter- anglakalbis, D. Damijonaitytė (Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė) ir konkurso sumanytoja, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė Rita Markovskaja.

Tekstuose buvo minimos Lietuvos upės, miestai, paminklai, festivaliai, bažnyčios, miesteliai,  karalius Mindaugas, įžymūs mūšiai ir t.t.

Grand prix (100 Eur  R. Markovskajos piniginį prizą) laimėjo Vilniaus Gabijos gimnazijos IId klasės mokiniai: Miglė Mikėnaitė, Ieva Marija Tubutytė, Paulina Maleckaitė, Aistė Vaitkevičiūtė ir Dominykas Šukštulis. Juos paruošė Jolanta Antanavičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Papildomą 50 Eur Mark Potter prizą laimėjo Urtė Mitrochinaitė, Biržų ”Aušros” pagrindinės mokyklos 3c klasės mokinė. Ją paruošė Ligita Štrėmienė, anglų k. vyresnioji mokytoja.

Nugalėtojams išsiųsti Prienų rajono savivaldybės švietimo skyriaus diplomai, dalyviams – Prienų švietimo pagalbos tarnybos padėkos.

Rita Markovskaja, Prienų „Revuonos“ anglų kalbos mokytoja metodininkė, konkurso organizatorė

0