Prienų rajono savivaldybės Mokyklų metodinės tarybos posėdis

Home > Metodiniai būreliai > Prienų rajono savivaldybės Mokyklų metodinės tarybos posėdis

Prienų rajono savivaldybės Mokyklų metodinės tarybos posėdis

2020 m. lapkričio 19 d. nuotoliniu būdu įvyko Prienų rajono savivaldybės Mokyklų metodinės tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo dalykų ir ugdymo sričių metodinių būrelių pirmininkai, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas bei vyr. specialistės Laimutė Jančiukienė, Renata Pavlavičienė ir Virginija Zujienė, taip pat Prienų švietimo pagalbos tarnybos komanda.

Posėdį pradėjo bei dalyvius pasveikino Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė. MMT pirmininkė Džiuginta Gaigalienė apžvelgė Tarybos 2019–2020 mokslo metų veiklą bei priminė praeitų mokslo metų pabaigoje prisiimtus kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos prioritetus dvejiems ateinantiems mokslo metams. Po ataskaitos D. Stankevičienė pristatė naujus Mokyklų metodinės tarybos narius ir palinkėjo jiems sėkmės vadovaujant savo būreliams bei aktyviai įsitraukti į Mokyklų metodinės tarybos veiklą.

Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkės Danguolė Damijonaitytė ir Oksana Radzvilavičienė apžvelgė praeitų mokslo metų metodinių būrelių veiklos ataskaitas ir šių mokslo metų veiklos planus, akcentuodamos jų dermę su nusimatytais prioritetais. Jos kalbėjo apie metodinės veiklos formų ir turinio įvairovę, pateikė įdomesnių veiklų pavyzdžių.

Apie svarbų metodinio būrelio pirmininko vaidmenį palaikant ir stiprinant būrelio narių bendravimą ir bendradarbiavimą, savo kaip socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkės patirtį kalbėjo Aidutė Jurešienė.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas R. Zailskas dėkojo metodinių būrelių pirmininkams už prasmingą veiklą, skatino būti aktyviems patiems ir aktyvinti kitus pedagogus bendradarbiavimui siekiant bendrų švietimo tikslų.

Darbo grupėse Mokyklų metodinės tarybos nariai aptarė planuojamas 2020–2021 m. m. veiklas: diskutavo dėl metodinių darbų parodos, pedagogų metodinės konferencijos temos, formų, aptarė, kokias dar veiklas būtų prasminga įtraukti į Mokyklų metodinės tarybos veiklos planą.