Skambėk, lietuviškas žodi!

Home > Uncategorized > Skambėk, lietuviškas žodi!

Skambėk, lietuviškas žodi!

2021 m. gegužės 14–26 d. įvyko Prienų rajono mokinių raiškaus skaitymo konkursas „Skambėk, lietuviškas žodi“, organizuojamas, siekiant paskatinti domėtis lietuviško žodžio skambesiu, ugdyti mokinių kūrybiškumą, originalumą, raiškos gebėjimus. Konkursą organizavo Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis ir Prienų švietimo pagalbos tarnyba, jame dalyvavo Prienų rajono ir Birštono savivaldybių ugdymo įstaigų 5–21 metų amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, besimokantys pagal bendrąją, pritaikytą arba individualizuotą programą bei socialinių įgūdžių ugdymo klasių specialiųjų poreikių mokiniai. Vertinimo komisija peržiūrėjo 24 mokinių skaitomų kūrinių įrašus ir išrinko konkurso nugalėtojus bei nominantus. Visus konkurso dalyvių pasirodymus galite peržiūrėti Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos interneto svetainėje adresu https://www.azuolas.prienai.lm.lt/

Parašykite komentarą