Prienų rajono savivaldybės mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų šventė  „Pasidžiaukime kartu“

Home > Renginiai > Prienų rajono savivaldybės mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų šventė  „Pasidžiaukime kartu“

Prienų rajono savivaldybės mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų šventė  „Pasidžiaukime kartu“

DSC_2458-1Gegužės 26 d. į Prienų Kultūros ir laisvalaikio centrą pabūti kartu, pasidžiaugti jaunųjų talentų laimėjimais ir pasiekimais rajoniniuose, šalies, tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, padėkoti juos parengusiems mokytojams susirinko gausus būrys rajono mokyklų mokinių. Šventę pradėjo Prienų „Žiburio“ gimnazijos kvartetas,  respublikinės „Dainų dainelės“ konkurso dalyvis, vadovė muzikos mokytoja ekspertė  Roma Ruočkienė. Jis atliko barkarolę iš Ž.Ofenbacho operos „Hofmano pasakos“.
Šventėje „Pasidžiaukime kartu“ dalyvavo svečiai: LR Seimo nariai Vytautas Kamblevičius ir Andrius Palionis, Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Visockas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė, Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas ir specialistės Daiva Keblienė, Renata Pavlavičienė, Laimutė  Jančiukienė, Virginija Zujienė, žiniasklaidos atstovai, rėmėjai.
Kaip Prienų savivaldybės mokyklų mokiniai garsino savo krašto vardą regione, respublikoje, kiek organizuota olimpiadų ir renginių rajone, kalbėjo Prienų švietimo centro direktorė Danutė Stankevičienė.
Daugiausiai nuopelnų olimpiadose ir konkursuose pasiekę mokiniai bei juos parengę mokytojai apdovanoti Prienų rajono savivaldybės mero padėkos raštais:
Prienų „Žiburio“ gimnazijos IIIa klasės mokinys Vilius Aleksynas, anglų kalbos, fizikos ir matematikos olimpiadų rajoniniuose etapuose užėmęs I vietą, Lietuvos jaunųjų matematikų konkurse „Žiburys“ užėmęs II vietą, Informacinių technologijų konkurse „Bebras“ užėmęs III vietą rajone. Prizą Viliui Aleksynui įsteigė ir įteikė LR Seimo narys Vytautas Kamblevičius;
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinys Arijus Jurevičius, užėmęs I vietą rajoninėje dailės olimpiadoje, dalyvavęs respublikinėje dailės olimpiadoje ir užėmęs III vietą Lietuvoje, tarptautiniame Toyamos prefektūros Japonijoje vaikų piešinių konkurse pelnęs I-ąjį prizą;
Prienų „Žiburio“ gimnazijos Ic klasės mokinė Bernadeta Balčiukynaitė, užėmusi I-ąsias vietas fizikos ir matematikos olimpiados rajoniniuose etapuose, II vietą chemijos olimpiados rajoniniame etape. Prizus Arijui Jurevičiui ir Bernadetai Balčiukynaitei įsteigė ir įteikė LR Seimo narys Andrius Palionis;
Prienų „Revuonos pagrindinės mokyklos 7a klasės mokinė Ugnė Alaburdaitė, užėmusi I vietą rajoninėse informatikos ir matematikos olimpiadose, tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ patekusi į Lietuvos geriausiųjų 50-tuką (užėmusi 23 vietą), tapusi konkurso „Tegyvuoja prancūzų kalba“ laureate, užėmusi II vietą informacinių technologijų konkurse „Talismanas“, pelniusi diplomą už geriausią darbą projektinių darbų konferencijoje „Projektų metodas pamokoje“.  Prizą Ugnei įsteigė Prienų knygynas „Pegasas“;
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinė Karolina Banionytė, pelniusi bronzinį prizą tarptautiniame Japonijos Toyamos prefektūros vaikų piešinių konkurse, užėmusi I vietą konkurse „Kaukė“, konkurso „Prienų krašto vyturiai“ laureatė. Prizą Karolinai įsteigė laikraštis „Gyvenimas“, jį įteikė laikraščio korespondentė Dalė Lazauskienė;
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinį Povilas Damynas, užėmęs I vietą rajoninėje matematikos olimpiadoje, 12 vietą šalyje informacinių technologijų konkurse „Bebras“, pelnęs diplomą už geriausią darbą projektinių darbų konferencijoje „Projektų metodas pamokoje“;
Prienų „Žiburio“ gimnazijos I klasės mokinė Augustė Lyberytė, užėmusi I-ąsias vietas chemijos ir lietuvių kalbos olimpiadų rajoniniuose etapuose, III vietą rajoninėje matematikos olimpiadoje. Prizus šiems mokiniams įsteigė VšĮ Prienų sporto ir pramogų arena, įteikė arenos direktorius Arūnas Vaidogas;
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos IVbg klasės mokinė Ieva Kučingytė, užėmusi I-ąsias vietas rajoninėse chemijos ir geografijos olimpiadose, II-ąsias vietas biologijos ir matematikos olimpiadose. Prizą Ievai įsteigė laikraštis „Naujasis Gėlupis“, įteikė  laikraščio korespondentė Roma Sinkevičiūtė;
Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos Ig klasės mokinė Paulina Simonavičiūtė, tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse Prancūzijoje užėmusi I vietą solo kategorijoje bei ansamblyje, I vietą jaunųjų pianistų konkurse „Linksmieji pirštukai“, III-ąsias vietas lietuvių kalbos olimpiados ir Česlovo Kudabos geografijos konkurso rajoniniuose etapuose. Prizą įsteigė Labdaros ir paramos fondas „Idėjų vartai“, įteikė fondo vadovė Romualda Bartulienė;
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 9b klasės mokinė Augustė Kurtovaitė, pelniusi bronzinį prizą Japonijos Toyamos prefektūros vaikų piešinių konkurse, tapusi konkursų „Tegyvuoja prancūzų kalba“, „Žiemos improvizacija“ laureate, užėmusi III vietą informacinių technologijų konkurse „Talismanas“.Prizą įsteigė viešoji įstaiga „Krašto vitrina“, įteikė direktorius Vaclovas Sinkevičius;
Prienų „Žiburio“ gimnazijos Ib klasės mokinė Greta Radzevičiūtė, užėmusi I-ąją vietą rajoninėje technologijų olimpiadoje ir dalyvavusi olimpiados šalies etape, užėmusi I vietą Česlovo Kudabos geografijos konkurse, tapusi konkurso „Žiemos improvizacija“ laureate. Prizą Gretai įsteigė Prienų švietimo centras, įteikė direktorė Danutė Stankevičienė;
Prienų „Žiburio“ gimnazijos IIId klasės mokinė Silvija Kairiūkštytė, užėmusi III vietą Lietuvos mokinių liaudies meno konkurso „Sidabro vainikėlis“ regioniniame etape, I vietą rajoninėje technologijų olimpiadoje. Prizą Silvijai įsteigė UAB „Alvydo verslas“;
Prienų „Žiburio“ gimnazijos II klasės mokinys Andrius Levinskas, užėmęs I vietą matematikos olimpiados rajoniniame etape, IV vietą Lietuvos jaunųjų matematikų konkurse „Žiburys“, I vietą šalyje informacinių technologijų konkurse „Bebras“. Prizą Andriui įsteigė ir įteikė įmonės „Prienų kompiuteriai“ direktorė Dainora Kuliešienė;
Stakliškių vidurinės mokyklos 12 klasės mokinys Gytis Raškevičius, užėmęs I vietą rajoniniame meninio skaitymo konkurse ir III vietą regioniniame šio konkurso etape. Prizą Gyčiui įsteigė Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, įteikė direktorė Daiva Čepeliauskienė;
Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinė Renata Račiūtė, užėmusi I vietą regioniniame Lietuvos mokinių liaudies meno konkurso „Sidabro vainikėlis“ etape, III vietą respublikiniame šio konkurso etape. Prizą įsteigė Prienų miškų urėdija, įteikė Miškų urėdijos ryšių su visuomene specialistas Kastytis Tarasevičius.
Prienų „Žiburio“ gimnazijos IVe klasės mokinys Lukas Maciulevičius, užėmęs I-ąsias vietas informatikos, fizikos, matematikos, lietuvių kalbos olimpiadų rajoniniuose etapuose, dalyvavęs matematikos olimpiados šalies etape ir užėmęs IV vietą, dalyvavęs atrankoje į Tarptautinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadą, užėmęs II vietą chemijos olimpiados rajoniniame etape, I vietą jaunųjų matematikų konkurse „Žiburys“, patekęs į geriausiųjų respublikos 50-tuką tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“, užėmęs III vietą rajone informacinių technologijų konkurse „Bebras“, pelnęs II laipsnio diplomą lietuvių kalbos konkurse, skirtame kalbininkams Jonui Kazlauskui Ir Antanui Lyberiui atminti. Prizą – planšetinį kompiuterį – Lukui  padovanojo UAB „Wilara“ direktorius Gediminas Olsevičius. Jis padovanojo medaus ir visiems mero padėkomis apdovanotiems mokiniams.
Buvo apdovanoti ir mokytojai, kurių mokiniai tapo regioninių,  respublikinių ir tarptautinių olimpiadų ir konkursų laureatais:
Prienų „Žiburio“ gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Aldona Ūsienė, kuriai prizą įsteigė ir apdovanojo Gediminas Olsevičius,
Prienų „Žiburio“ gimnazijos informatikos mokytoja metodininkė Marija Plauskaitė, prizą įsteigė ir apdovanojo Gediminas Olsevičius,
Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja metodininkė Ina Aleksiūnienė, prizą įsteigė ir apdovanojo Gediminas Olsevičius,
Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos muzikos mokytoja ekspertė Rūta Bimbaitė, prizą įsteigė ir apdovanojo LR Seimo narys Andrius Palionis,
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos dailės mokytoja metodininkė Aušra Deltuvienė, prizą įsteigė ir apdovanojo VšĮ Prienų sporto ir pramogų arenos direktorius Arūnas Vaidogas.
Už dalykinių olimpiadų bei konkursų organizavimą apdovanotos Prienų švietimo centro metodininkės Oksana Radzvilavičienė ir Vaida Aleškevičienė joms įteikti UAB „Wilara“ prizai. Prienų švietimo centro direktorė Danutė Stankevičienė įteikė padėkos raštus Prienų  „Žiburio“ gimnazijai, „Ąžuolo“ progimnazijai ir „Revuonos“ pagrindinei mokyklai už bendradarbiavimą organizuojant dalykines olimpiadas ir konkursus rajono mokyklų mokiniams, geranoriškų ir kūrybiškų sprendimų paiešką užtikrinant renginių kokybę.
Šventę G.Paškevičiaus daina  „Mano kraštas“ vainikavo Prienų „Žiburio gimnazijos choras, respublikiniame Lietuvos vidurinių mokyklų (gimnazijų) mišrių chorų konkurse  „Dainuok ir keliauk“ šiais mokslo metais laimėjęs II vietą.
Visiems šventės dalyviams patiko ir Prienų rajono savivaldybės dovana –  smagus teatro ATVIRAS RATAS  spektaklis ,,Sparnuotasis Matas“.


0

One thought on “Prienų rajono savivaldybės mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų šventė  „Pasidžiaukime kartu“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.