Prienų rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų ugdymas

Home > Projektai > Prienų rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų ugdymas

Prienų rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų ugdymas

Paprojektis „Prienų rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų ugdymas“
2010 m. vasario – spalio mėn. Prienų švietimo centras įgyvendino paprojektį „Prienų rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų ugdymas“ pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“ pateiktą paraišką. Paprojekčio įgyvendinimo sutartis Nr. 2004 – LT0029-SAC-2EEE/NOR-02-056/1VL-93.
Paprojekčio tikslas – pagerinti Prienų rajono savivaldybės viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų kokybę, tobulinant šių įstaigų darbuotojų profesinę kvalifikaciją, ugdant bendruosius gebėjimus ir įgūdžius.
Pagrindinė projekto veikla – mokymų organizavimas Prienų rajono savivaldybės bei jos įstaigų administracijai ir darbuotojams.
Paprojekčio pareiškėjas – Prienų švietimo centras
Paprojekčio tinkamų finansuoti išlaidų suma – 344 062 Lt.
Finansavimo šaltiniai: EEE ir Norvegijos paramos, Bendradarbiavimo fondo lėšos – 85 %
Prienų rajono savivaldybė – 15 %
Šiuo projektu prisidėjome prie 2004-2012 m. Prienų rajono savivaldybės plėtros strateginio plano 2 prioriteto – išsilavinusios, sveikos ir pažangios bendruomenės plėtra – įgyvendinimo, kurio pagrindinis uždavinys – gerinti visą gyvenimą trunkančio mokymosi ir darbo rinkos paslaugų kokybę.
Prienų švietimo centras sudarė sąlygas 672 Prienų rajono savivaldybės įstaigų darbuotojams patobulinti kvalifikaciją neišvykstant iš savo miesto, prisidėjo prie vietinės ir regioninės valdžios bei institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.