Projektas „Mokinių savivalda: demokratija ar žaidimas“

Home > Projektai > Projektas „Mokinių savivalda: demokratija ar žaidimas“

Projektas „Mokinių savivalda: demokratija ar žaidimas“

Siekdamas aktyvinti mokyklose veikiančių mokinių savivaldos organizacijų veiklą, skatinti jų pilietinį aktyvumą, dalintis patirtimi ne tik su savo rajono mokyklų, bet ir kaimyninių šalių (šiuo atveju Lenkijos) mokinių savivaldos organizacijomis, Prienų švietimo centras drauge su Lenkijos partneriais įgyvendina projektą „Mokinių savivalda: demokratija ar žaidimas“. Projektą finansuoja Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas.
Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti Prienų rajono ir Lenkijos Ketrzyn valsčiaus mokinių savivaldos organizacijas, sudaryti sąlygas pasidalinti patirtimi ir idėjomis mokinių savivaldos srityje, įgyvendinant demokratinį mokyklos valdymą.
Pagrindinės projekto veiklos nukreiptos į tarpkultūrinį, tarpetninį bendravimą bei bendradarbiavimą organizuojant mokinių savivaldos organizacijų konferenciją. Projekte dalyvaus 15–17 metų mokiniai, aktyviai dalyvaujantys savo mokyklų mokinių savivaldos organizacijų veikloje: Prienų rajono mokinių klubo nariai ir Lenkijos Karolewo ir Wilkowo gimnazijų mokiniai. Projekto partneris Lietuvoje – Skriaudžių pagrindinė mokykla.
Organizuodami projekto veiklas, skatinsime aktyvų jaunimo dalyvavimą. Mokiniai ne tik bus projekto veiklų dalyviai, bet ir patys aktyviai dalyvaus rengiantis konferencijai, priims sprendimus dėl konferencijos turinio, rengs ir pristatys pranešimus, organizuos diskusijas, debatus.
Šiuo projektu sudarysime sąlygas jaunimui pasidalinti patirtimi ir idėjomis mokinių savivaldos srityje. Pasibaigus projektui bus užmegzti bendradarbiavimo ryšiai tarp Prienų rajono ir Lenkijos Ketrzyn valsčiaus mokinių savivaldos organizacijų.

Parašė Oksana Radzvilavičienė, 2013-04-22

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.