Kiekvienas vienijantis darbas palieka žymę šiame gyvenime

IGP5811-1

Kiekvieno žmogaus ar įstaigos gyvenimo istorijoje yra periodai, kurie verčia sustoti ir apibendrinti praėjusį laikotarpį. Ir nuo mūsų pačių priklauso, kaip bus paskleista žinia apie darbus, veiksmus, patirtį, o gal ir įstaigų konkurencijos naudą paslaugų gavėjui.
Prienų švietimo centras šiemet švenčia savo 15 metų jubiliejų. Žmogaus gyvenime – tai tik paauglystės laikotarpis, o įstaigos? Vieni pasakys, kad tai nedaug, kiti – nustebs, kad jau praėjo 15 metų.
O kaip jaučiasi patys jubiliatai? Prienų švietimo centro direktorė Danutė Stankevičienė teigė mananti, kad kiekvienos įstaigos gyvenimo metai priklauso nuo jos veiklos reikalingumo, keliamų tikslų ir tikėjimo, jog dirbi bendruomenės labui.
Prisimindama savo pačios kelią įstaigos istorijoje, Švietimo centro vadovė sakė, jog į centro kolektyvą įsiliejo po Moksleivių kūrybos centro ir Savivaldybės administracijos švietimo skyriaus švietimo centro sujungimo, kuris įvyko 2004 metais. Anot D. Stankevičienės, darbas su suaugusiais tapo nauju iššūkiu, nes Moksleivių kūrybos centro, kuriam ji vadovavo, tikslai ir uždaviniai buvo tiesiogiai susieti su mokinių kūrybingumo ugdymu.
D. Stankevičienės teigimu, pagrindinis įstaigos darbuotojų tikslas – sukurti terpę atviram bendravimui ir dalijimuisi patirtimi, profesinių kompetencijų tobulinimui.
Švietimo centras, anot jo vadovės, tai paslaugų teikėjas, kurio pagrindinė misija – efektyviai tenkinti Prienų rajono pedagogų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo(-si) ir neformaliojo mokymosi poreikius bei sudaryti sąlygas rajono mokiniams gilinti žinias, ugdytis kūrybingumą bei motyvaciją, dalyvaujant olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose.
O siekti tikslo galima įvairiai. Švietimo centro funkcijos – mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, metodinės veiklos koordinavimas, rajoninių renginių mokiniams organizavimas, projektų rengimas ir įgyvendinimas. Bet visa tai tarnauja vienam pagrindiniam tikslui – mokinių ugdymo kokybės užtikrinimui. Visgi manoma, kad seminaruose, konferencijose įgytos žinios padeda mokytojams ir kitiems švietimo sistemos darbuotojams jų tiesioginiame darbe su mokiniais, ir galima daryti prielaidą, jog tai pakelia į aukštesnį lygį mokinių ugdymo kokybę.
D. Stankevičienė sako, jog labai svarbi centro kryptis – mokytojų metodinės veiklos koordinavimas. Visada smagu, kai neužsidaroma tik tarp savos mokyklos sienų, o bendradarbiaujama, perduodama patirtis, vyksta nuolatinis tobulėjimas. Naujausi tyrimai rodo, jog ugdymo sėkmė ne visada priklauso tik nuo pedagogo kvalifikacijos. Vis dažniau į pirmąją vietą iškeliama motyvacija.
Prienų švietimo centro vadovė pajuokavo, jog įstaiga, lyg eismo reguliuotojas, padeda mokytojus nukreipti tinkama linkme. Tobulėti ir surasti savo vietą dabartiniame dinamiškame pasaulyje nori visi, tačiau dažnam pritrūksta motyvacijos. Būtent centro darbuotojų tikslas sudaryti sąlygas šiai motyvacijai pažadinti. Todėl seminarus apie tobulėjimo atramos taškus veda patyrę kviestiniai lektoriai, patirtimi dalinasi ir mokytojai iš mūsų rajono mokyklų.
Ugdymo reikalavimai mokykloms keičiasi, kaip ir pats pasaulis. Dabartinė „Z“ karta verčia keistis ir mokytojų bendruomenę, kiekvienąkart iš naujo apmąstant savo darbo metodus, ieškant geriausiai mokinių poreikius atitinkančių sprendimų. Todėl mokytojai turi labai gerai žinoti mokinio amžiaus tarpsnių ypatumus, įvertinti paauglystės amžių.
Švietimo centro direktorė įsitikinusi, jog keičiantis gyvenimui, mokymo(-si) sąvoka įgauna naują prasmę. Vis reikšmingesniu tampa duomenimis grįstas mokymasis, kai standartizuotų testų, įsivertinimo duomenys tampa atskaitos tašku ir mokytojų, ir mokinių tobulėjimui.
Švietimo centro vadovės teigimu, labai svarbi priemonė, kuri padeda pasiekti užsibrėžtus tikslus, praplėsti paslaugų gavėjų ratą, yra projektai. Jei pirmaisiais Centro veiklos metais daugiausiai dėmesio buvo skiriama švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, tai vėliau, 2012 metais, projektinės veiklos dėka Švietimo centre kvalifikaciją tobulino sveikatos priežiūros, karjeros ugdymo specialistai, muziejininkai, kultūros centrų darbuotojai. 2013 m. buvo vykdomas tarptautinis projektas su Lenkija. Prienų rajono ir Lenkijos Ketrzyn valsčiaus mokyklų mokiniai gilinosi mokinių savivaldos aktualijas, dalijosi patirtimi. 2013 ir 2014 metais nemažai dėmesio buvo skirta suaugusiųjų švietimui: bendrąsias kompetencijas ugdėsi vyresnio amžiaus Prienų rajono savivaldybės gyventojai, o Birštono savivaldybės gyventojai lankė teisinio raštingumo, anglų kalbos, psichologijos, meninio ugdymo, sveikos gyvensenos mokymus. Kito projekto metu buvo sprendžiamos mokyklų bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių šeimomis problemos, gilinamasi, kaip tai įtakoja vaikų ugdymą.
Šiemet Švietimo centro darbuotojai vykdo du labai svarbius projektus – „Socialiai pažeidžiamų asmenų informacinio raštingumo ugdymas, pasitelkiant socialines paslaugas teikiančius darbuotojus“ ir „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“. Abiejuose projektuose dalyvauja ne vienas partneris, o lyderystės projektas – tarptautinis, finansuojamas ŠMPF lėšomis.
Pasak D. Stankevičienės, kai esi paslaugos teikėjas, niekada nereikia laukti kliento, reikia analizuoti jo poreikius ir pasiūlyti tai, kas jam būtų įdomu ir naudinga.
Švietimo centro darbuotojai yra įsitikinę, jog tikslai greičiau pasiekiami, kai šalia dirba daug bendraminčių. Todėl mums visiems svarbi kiekvieno individualaus vaiko pozityvi mokymosi patirtis, programuojanti jo mokyvaciją mokytis visą gyvenimą.


Vidmantas Venclovas
Vilija Čiapaitė

kvitrina.lt

IGP6736 IGP6761 IGP6932

Daugiau nuoraukų

0

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.