Praktinė konferencija „Etnokultūros ir pilietiškumo integracija“ Jiezno gimnazijoje

Home > Konferencijos > Praktinė konferencija „Etnokultūros ir pilietiškumo integracija“ Jiezno gimnazijoje

Praktinė konferencija „Etnokultūros ir pilietiškumo integracija“ Jiezno gimnazijoje

Vasario 19 dieną Jiezno gimnazijoje vyko praktinė konferencija „Etnokultūros ir pilietiškumo integracija“.  Į konferenciją susirinko pedagogai, norintys augti ir tobulėti  bei skleisti patirtį, dalintis idėjomis kaip ugdyti ir stiprinti brandžią asmenybę, gerai pažįstančią savo krašto etninę kultūrą,  suvokiančią ją kaip tautos būties, išlikimo ir tvirtumo esmę. 

Konferencija prasidėjo mokinių  menine  kompozicija „Juodoji tetulė – gimtoji žemelė“. Mokinius parengė Jiezno gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Kuliešienė.

Konferencijos dalyvius pasveikino Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Zujienė, linkėdama sėkmingai pasidalyti patirtimi tarpusavyje ir išradingai ją perteikti savo ugdytiniams.

Jiezno gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia Mazuronienė dalyvius supažindino su konferencijos darbotvarke, tikslais bei trumpai pristatė į kokias veiklas gimnazijoje yra integruojama etnokultūra.

Konferencijos sumanytoja, Jiezno gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė,  Ramutė Bubnienė trumpai papasakojo apie etnokultūros integravimo užuomazgas ir tolimesnį sėkmingą plėtojimą jų ugdymo įstaigoje.

Konferencijoje pranešimus skaitė ne tik Jiezno gimnazijos mokytojai, bet ir atstovai iš Vilniaus Genio progimnazijos, Prienų „Žiburio“ gimnazijos, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos. Pranešėjai dalijosi savo patirtimi, kaip integruoja etninę kultūrą dėstomo dalyko pamokose ar neformaliojo ugdymo veikloje.

Antrojoje konferencijos dalyje buvo organizuotos praktinės veiklos, kurias vedė gimnazijos mokytojai Audronė Jusienė, Neringa Bisikirskienė, Danutė Acuvienė ir Nerijus Kisielius.

Ši konferencija dalyviams suteikė galimybę pabūti drauge, pabendrauti, pamąstyti apie savo tautos dvasines vertybes, apie jų perteikimo svarbą jaunajai kartai.

Gimnazijos direktorė Neringa Zujienė konferencijos dalyviams padėkojo už pasidalintas patirtis, įdomius pranešimus bei šiltą pasibendravimą.