Metodinių darbų paroda „Mokinio asmeninė pažanga taikant skaitymo strategijas“

Kovo 20 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Prienų rajono mokyklų pedagogų metodinių darbų parodos „Mokinio asmeninė pažanga taikant skaitymo strategijas“ atidarymas. Paroda organizuojama kiekvienais metais kaip viena iš pedagogų dalijimosi gerąja patirtimi ir idėjomis formų ir atliepia rajono pedagogų metodinės veiklos prioritetus. 2016–2017 ir 2017–2018 mokslo metais šis prioritetas yra  „Skaitymo strategijų kaip vieno iš AMG ugdymo metodų taikymas  įvairių dalykų pamokose, skatinant asmeninę mokinio pažangą“.

Atidarant parodą Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė pastebėjo, kad parodos tema šiais mokslo metais nebuvo lengva, gal todėl darbų šiemet pristatyta nedaug, bet jų autoriai stengėsi, kad darbai kuo tiksliau atitiktų parodos nuostatų reikalavimus. Ji padėkojo visiems mokytojams, paruošusiems metodinius darbus, vertinimo komisijai, kuri peržiūrėjo darbus ir atrinko tokius, kurie labiausiai atitiko parodos idėją ir tikslus.

Vertinimo komisijos pirmininkė, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Tautvydienė pabrėžė, kad vienas iš mokytojo profesionalumo rodiklių yra gebėjimas pasimatuoti savo veiklą, o ši paroda suteikia tam puikias galimybes. Rengdami metodinius darbus mokytojai turi progą susisteminti ir apmąstyti tai, kaip jie dirba pamokose ir tikslingai nusimatyti veiksmus, jeigu naudojami mokymo metodai neduoda reikiamų rezultatų. Tai leidžia jiems augti kaip profesionalams. Ji pažymėjo, kad šiais mokslo metais buvo labai aiškiai suformuluoti parodos reikalavimai, vertinimo kriterijai ir darbų autoriai stengėsi į juos atsižvelgti, todėl komisijai dirbti nebuvo sunku.

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė pasidžiaugė, kad daugelis mokytojų dirba gerai, bet kartais jiems nelieka laiko savo patirtį sudėti į metodinius darbus. Užtenka nedidelio paraginimo, kad tai įvyktų.

Kalbėjo ir metodinius darbus paruošusios mokytojos. Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė Rita Markovskaja sakė, kad dažnai už akademinę pažangą būna daug svarbesnė emocinė, socialinė pažanga, o ir pats ugdymo procesas turi nešti džiaugsmą. Tai ir buvo jos aprašytos veiklos pagrindinis tikslas ir pasiekimas.

Balbieriškio pagrindinės mokyklos etikos mokytoja metodininkė Reda Valančienė, metodinį darbą „Viktorinos metodas „Žydų kultūra ir istorija“ paruošusi drauge su socialine pedagoge metodininke Asta Marcinkevičiene, pažymėjo, kad visada įdomios yra integruotos veiklos, jos suteikia galimybes geriau įsigilinti į pasirinktą temą.

Parodos dalyviams dėkojo ir Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jančiukienė. Ji įteikė Švietimo skyriaus padėkos raštus už parengtus kokybiškus metodinius darbus, labiausiai  atitikusius parodos „Mokinio asmeninė pažanga taikant skaitymo strategijas “ idėją ir tikslus Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos metodininkei Linai Venclovaitei bei Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos matematikos mokytojai metodininkei Raimondai Sorakienei ir fizikos vyr. mokytojai Editai Ramanauskienei.

Prienų švietimo pagalbos tarnybos padėkos raštais už parengtus kokybiškus metodinius darbus buvo apdovanotos Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė Rita Markovskaja, Balbieriškio pagrindinės mokyklos etikos mokytoja metodininkė R. Valančienė ir socialinė pedagogė metodininkė A. Marcinkevičienė bei pradinių klasių mokytoja metodininkė Aldona Krilavičienė.

 Paroda Švietimo pagalbos tarnyboje veiks kovo 20–30 dienomis, o geriausi metodiniai darbai skelbiami Prienų švietimo pagalbos tarnybos edukacinės patirties banke:

https://spt.prienai.lm.lt/?page_id=8227

0