Rusų kalbos mokytojai patirties sėmėsi Vilniaus lietuvių namuose

Kovo 27 d. rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio nariai vyko į metodinę išvyką į Vilnių. Vilniaus lietuvių namuose dalyvavo seminare „Vilniaus lietuvių namų patirtis, ugdant mokinius, atvykusius ar grįžusius iš užsienio šalių“, vėliau turėjo ekskursiją renovuotoje Nacionalinėje Mažvydo bibliotekoje.

Seminaro metu mokytojai susipažino su Vilniaus lietuvių namų specifiškumu, aptarė ugdymo proceso organizavimo ypatumus. Susipažino  su mokymosi pagalbos teikimo galimybėmis mokiniams, atvykusiems iš užsienio.  Stebėdami pamokas išlyginamosiose klasėse, įgijo patirties, kaip jose galima organizuoti  ugdymo procesą. Seminaro metu buvo daug diskutuota ugdymo proceso organizavimo klausimais (pamokos planavimo, metodų taikymo), socializacijos problemų sprendimo, mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo klausimais.

0