Nacionalinės bibliotekų savaitės baigiamasis renginys

Home > Renginiai > Nacionalinės bibliotekų savaitės baigiamasis renginys

Nacionalinės bibliotekų savaitės baigiamasis renginys

Gegužės 10 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje įvyko Nacionalinės bibliotekų savaitės baigiamasis renginys. Renginyje dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekų aktyviausi skaitytojai ir bibliotekininkai. Dalyvius pasveikino bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Zujienė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Danguolė Damijonaitytė.

Tradicinės Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu mokyklų bibliotekose įvyko daug įvairių renginių: konkursų, susitikimų su rašytojais, edukacinių užsiėmimų, integruotų pamokų, parodų ir kt. Taip pat buvo išrinkti 2017–2018 m. m. aktyviausi skaitytojai. Jiems baigiamojo renginio metu buvo įteikti diplomai, rašikliai ir knygų skirtukai. Bibliotekininkams  – padėkos raštai, bibliotekoms – sertifikatai su aktyviausių skaitytojų pavardėmis.

Po apdovanojimų Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė Dalia Bredelienė mokinius pakvietė pasižvalgyti  po biblioteką, papasakojo, kokias funkcijas atlieka kiekvienas čia esantis skyrius.  Vėliau vaikų skyriaus vedėja Eglė Uleckienė 1-5 klasių mokiniams pravedė linksmą edukacinį užsiėmimą apie vaikiškų knygų personažus, 6-12 klasių  mokiniams metodininkė Dalia Bredelienė papasakojo apie poeto Justino Marcinkevičiaus memorialinį kambarį, trumpai pristatė poeto biografiją.

Renginio nuotraukas galite matyti: https://www.facebook.com/pg/Prien%C5%B3-Justino-Marcinkevi%C4%8Diaus-vie%C5%A1oji-biblioteka-145660368958107/photos/?tab=album&album_id=827657467425057

Aktyviausi skaitytojai 2017–2018 m. m.:

Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokiniai:

Sofija Volungevičiūtė,  Ic kl.

Kristijonas Raibužis,  Ic kl.

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos mokiniai:

Remigijus Karklius, 3b kl.

Laura Dzedravičiūtė, 8a kl.

Gabrielė Grybaitė, IIIg kl.

Jiezno gimnazijos mokiniai:

Fausta Akstinaitė, 4 kl.

Skaistė Bieliauskaitė, 6 kl.

Raminta Kardokaitė,  Ig kl.

Stakliškių gimnazijos mokiniai:

Nerija Miliukaitė, 1 kl.

Jovita Diškevičiūtė, 8 kl.

Viktorija Švelpaitė,  IVg kl.

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai:

Goda Simanavičiūtė, 1a kl.

Paulina Šabūnaitė,  3c kl.

Goda Mikelionytė,  5c kl.

Elžbieta Pilipavičiūtė,  5c kl.

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokiniai:

Miglė Žukauskaitė, 2a kl.

Gabija Kazlauskaitė, 6a kl.

Donata Raguckaitė 8 kl.

Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniai:

Ramunė Januškevičiūtė, 4 kl.

Justas Karinauskas, 5 kl.

Pakuonio pagrindinės mokyklos mokiniai:

Karolis Bunevičius, 3 kl.

Adomas Gudauskas, 6 kl.

Enrika Naginevičiūtė. 10 kl.

Šilavoto pagrindinės mokyklos mokiniai:

Ina Jančiulytė, 3 kl.

Kamilė Venskevičiūtė, 5 kl.

Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos mokiniai:

Evelina Stadaliūtė, 2 kl.

Edita Mikailaitė, 6 kl.

Tadas Juodžiukynas, 9 kl.

Išlaužo pagrindinės mokyklos mokiniai:

Mingailė Giniūnaitė, 1kl.

Aurėja Kašubaitė, 5 kl.