Biologijos ir chemijos mokytojai lankėsi Žuvinto rezervate

Home > Metodiniai būreliai > Biologijos ir chemijos mokytojai lankėsi Žuvinto rezervate

Biologijos ir chemijos mokytojai lankėsi Žuvinto rezervate

Rugsėjo 26 d. Prienų rajono biologijos ir chemijos mokytojai lankėsi Žuvinto biosferos rezervate. Mokytojus sutikusi rezervato darbuotoja papasakojo apie šios saugomos teritorijos gamtos išskirtinumą. Įsitikinome, kad Žuvintas – gamtinis kompleksas, apimantis mažai žmogaus paliestą, labai natūralią įvairių tipų pelkę ir seklų apaugusį ežerą, Tai pirmoji Lietuvoje saugoma teritorija, kurią dar 1937 m. įsteigė prof. Tadas Ivanauskas, įžvelgęs ežero ir jį supančios pelkės išskirtinumą ir svarbą gamtai. Užpelkėjęs, seklus, vos 0,6 m. vidutinio gylio Žuvinto ežeras su gausybe plaukiojančių augalijos salelių, yra vienintelis toks šalyje. Biologinei įvairovei, pirmiausia paukščiams, Žuvinto pelkynai yra viena svarbiausių vietų Lietuvoje. Čia peri didžiausios šalyje nendrinių lingių, plovinių vištelių, gervių, mėlyngurklių populiacijos. Migracijų metu čia apsistoja didžiuliai gervių, žąsų, ančių, tilvikų bei kitų paukščių pulkai. Žuvinto šlapios pievos – vienos iš dviejų vietovių Lietuvoje kur peri itin reta globaliai nykstanti meldinė nendrinukė.

Apžiūrėję lankytoje centre esančias ekspozicijas, mokytojai kilo į apžvalgos bokštą, iš kurio pro žiūronus stebėjo besiilsinčias migruojančias pilkąsias žąsis, jų pulką pabaidžiusį jūrinį erelį, pavyko pamatyti ir keletą kitų rūšių paukščių.

Žuvinto biosferos rezervato lankytojų centre mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Džiugintos Gaigalienės parengtos praeitų mokslo metų ataskaitos, susiplanavo veiklą šiems mokslo metams.