Edukacinė išvyka – seminaras ,,Rytų Prūsijos paveldas istorijos, geografijos ir lietuvių kalbos pamokų integracijai“

Home > Edukacinė išvyka – seminaras ,,Rytų Prūsijos paveldas istorijos, geografijos ir lietuvių kalbos pamokų integracijai“

Edukacinė išvyka – seminaras ,,Rytų Prūsijos paveldas istorijos, geografijos ir lietuvių kalbos pamokų integracijai“

Šia programa norima istorijos, geografijos ir lietuvių kalbos mokytojus plačiau supažindinti su Rytų Prūsijos, Klaipėdos krašto istoriniais ir kultūriniais paminklais, etnografiniais elementais, tikėjimu, papročiais, tautiniu kostiumu.  Įgyvendinus programą mokytojai ugdysis bendrąsias kompetencijas, labiau įsigilins į Rytų Prūsijos istorinę – kultūrinę aplinką, įgytas žinias panaudos savo dalyko pamokose, taip pat integruotose pamokose.

Programos tikslas – pristatyti Rytų Prūsijos (Šilutės krašto) istorinį, kultūrinį, etnografinį paveldą; gauti medžiagos integruotoms istorijos, geografijos bei lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms, ugdyti mokytojų bendrąsias kompetencijas.

Uždaviniai:
Aptarti Lietuvos regionų pažinimo svarbą.
Pristatyti Rytų Prūsijos istoriją, krašto reikšmę spaudos draudimo laikotarpiu.
Pristatyti Rytų Prūsijos gyventojų – lietuvninkų kultūrinį paveldą.
Pristatyti regiono geografinius ypatumus. Aptarti istorijos, geografijos ir literatūros bendruosius sąlyčio taškus.
Pateikti bendrųjų literatūros, geografijos ir istorijos pamokų pavyzdžių.
Pagilinti mokytojų istorines, kultūrines, geografines, etnografines žinias.

Parašykite komentarą