Jaunųjų tyrėjų ugdymas. Aš – jaunasis mokslininkas

Home > Jaunųjų tyrėjų ugdymas. Aš – jaunasis mokslininkas

Jaunųjų tyrėjų ugdymas. Aš – jaunasis mokslininkas

Anotacija

Geros mokyklos koncepcijoje yra teigiama, kad gera mokykla yra ta, kur ugdymo turinys įdomus, provokuojantis, pakankamai platus ir gilus, kuriantis iššūkius. Mokomasi spręsti gyvenimiškas problemas, ugdomos šiuolaikiniam gyvenimui aktualios kompetencijos. Mokomasi tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant, bendraujant. Seminaras Jaunųjų tyrėjų ugdymas paremtas patyriminio mokymo/si idėja. Tai vaikų ugdymas/is, susipažinimas su juos supančiu pasauliu atliekant tam tikrus tyrimus, stebėjimus, bandymus ir pan. Seminaro metu pedagogai įgis net tik teorinių žinių, bet ir susipažins, atliks realius bandymus/eksperimentus, kuriuos vėliau galės pritaikyti savo realioje pedagoginėje veikoje.

Turinys

Patyriminio ugdymo principai (1 val., teorija)

Tyrimo procesas, jo organizavimas (1 val., teorija)

Realių gamtamokslinių tyrimų atlikimas ir aptarimas (4 val., praktiniai darbai):

  • piešimas ant pieno;
  • lavos lempa;
  • susikurk savo biokosmą;
  • spalvų maišymas;
  • bandymai su soda;
  • nupiešk stebuklingą paveikslėlį;
  • kur dingo kiaušinio lukštas?
  • dramblių dantų pasta.

Parašykite komentarą