Ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos, elgesio, emocijų ir komunikacijos ypatumai

Home > Ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos, elgesio, emocijų ir komunikacijos ypatumai

Ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos, elgesio, emocijų ir komunikacijos ypatumai

Anotacija

Sparčiai keičiantis visuomenei bei technologijoms kinta ir požiūris į vaiką, jo ugdymą bei ugdymąsi ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Šiandien vaikai, jų poreikiai ir patirtis yra kitokie, negu suaugusiųjų vaikystėje. Be to, visi vaikai yra skirtingi ir nėra dviejų tokių pačių, vienodai veiklose dalyvaujančių ir patirtį kaupiančių vaikų. Tad vienas iš aktualiausių uždavinių ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir jų padėjėjams yra suprasti vaikus, atpažinti jų poreikius, personalizuoti jų ugdymąsi, t. y. kurti kiekvieno vaiko poreikius atitinkančias ugdymo ir ugdymosi situacijas bei aplinkas. Čia labai svarbus auklėtojo ir auklėtojo padėjėjo komandinis darbas.

    Auklėtojų padėjėjai kasdien prisiliečia prie vaiko: talkina auklėtojui priimant atvestus vaikus, padeda auklėtojams ugdymo veiklose, dalyvauja renginiuose, lydi į lauką, rūpinasi vaikų saviruoša ir savitvarka, todėl auklėtojų padėjėjų kompetencija svarbi ne tik prižiūrėti, bet ir padėti ugdyti vaikus. Tam reikalingos specifinės žinios ir įgūdžiai. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų padėjėjai turi išmanyti vaikų amžiaus tarpsnio raidos ypatumus, gebėti taikyti tinkamus bendravimo su vaikais metodus, skatinti tinkamą vaikų elgesį, atpažinti galimus sunkumus ir t.t. Seminaro metu įgytos žinios leis šios srities darbuotojams geriau suvokti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidą, elgesio, emocijų ir komunikacijos ypatumus bei sėkmingai taikyti praktines žinias savo darbo procese.

Turinys

Ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos aspektai (auditorinės  val. – 1 akad.).

Vaikų nerimo ir baimės formos (auditorinės val. – 1 akad.).

Elgesio-emocijų sunkumų turintys vaikai(auditorinės  val. – 2 akad., savarankiško darbo – 2 akad.  val.).

Vaikų netinkamo elgesio būdai, priežastys ir galimi korekcijos metodai (auditorinės  val. – 2 akad., savarankiško darbo – 2 akad.  val.).

Z kartos vaikų vertybės ir bendravimo ypatumai su kitų kartų atstovais (auditorinės  val. – 1 akad.).

Pozityvaus bendravimo su vaiku aspektai, metodai ir jų pritaikymo praktikoje galimybės (2 akad. val.)

Vaiko pažinimo būdai ir jo ugdymo specifika(auditorinės  val. – 3 akad., savarankiško darbo – 2 akad.  val.).

Programos trukmė – 18 akad. val.

Parašykite komentarą