Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų geroji patirtis dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių

Home > Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų geroji patirtis dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių

Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų geroji patirtis dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių

Anotacija

Ikimokykliniame amžiuje formuojasi pažintiniai vaiko gebėjimai, kurie lemia jo sėkmę pradėjus lankyti mokyklą. Tikslingas ikimokyklinis ugdymas daro teigiamą poveikį mokymosi pasiekimams, tolesnei socialinei ir emocinei vaiko raidai. Todėl labai svarbu laiku pastebėti vaikus, kurių raida vėluoja ir stengtis nustatyti priežastis. Kuo anksčiau įvertinami asmens specialieji ugdymosi poreikiai, bei laiku suteikiama reikiama specialistų pagalba, galime tikėtis sėkmingesnio vaiko pažintinių procesų vystymosi, socializacijos bei adaptacijos visuomenėje. Siekiant ugdymo įstaigoje sėkmingo ugdymo proceso ir sėkmingų ugdymosi rezultatų, reikalinga visos bendruomenės parama: nuo turinčių sprendimo teisę iki galutinių vartotojų (besiugdančiųjų ir jų šeimų). Būtinas bendradarbiavimas visais lygiais, o visos suinteresuotosios šalys turi turėti ilgalaikių rezultatų viziją. Suinteresuotosios šalys turi aktyviai bendradarbiauti, kad galėtų vienos kitą suprasti ir teikti viena kitai informaciją.

Šios programos tikslas  dalyvius supažindinti su Prienų švietimo pagalbos tarnybos ir Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimo patirtimi, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

Esminiai klausimai, į kuriuos bus atsakoma seminaro metu:

  • Kaip PPT/ŠPT gali padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą?
  • Kokie lemiantys veiksniai apsprendžia specialiųjų poreikių vaikų integravimą į bendrojo lavinimo ugdymo grupę?
  • Kada didelių specialiųjų poreikių vaiką (autizmo sindromas) galime ugdyti bendrojo lavinimo grupėje?
  • Koks tėvų vaidmuo vaiko ugdymo procese?
  • Kokios sėkmingos ugdymo įstaigos ir tėvų partnerystės sąlygos?
  • Kokie galimi bendradarbiavimą sunkinantys veiksniai?
  • Kaip gali pasitarnauti šeima, teikiant kompleksinę pagalbą vaikui?

Parašykite komentarą