Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika

Home > Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika

Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika

Anotacija

Su sveikata susijęs fizinis pajėgumas yra vienas svarbiausių vaikų ir jaunuolių fizinio ugdymo bei sveikos gyvensenos veiksnių. Trijų dešimtmečių stebėsenos duomenys rodo, kad Lietuvos mokyklinio amžiaus vaikų fizinio pajėgumo kitimo tendencijos yra neigiamos, ypač tokių sveikatą atspindinčių rodiklių kaip širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemų pajėgumas, lankstumas. Moksliniai tyrimai rodo, jog efektyvios fizinio ugdymo pamokos bei fizinis raštingumas tampriai siejasi su teigiamų nuostatų į reguliarų mankštinimąsi puoselėjimu. Vadovaujantis 2019-10-08 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1153 „Dėl mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas) nuo 2020 metų vasario mėnesio visų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų pradinio ugdymo ir fizinio ugdymo mokytojai turės vertinti 1–12 klasių mokinių fizinį pajėgumą pagal Apraše nurodytą metodiką ir informuoti tėvus apie vaiko fizinio pajėgumo lygį. Dalyviai bus supažindinti su Aprašu, išmoks vertinti mokinių fizinį pajėgumą, teikti tėvams rekomendacijas, jei vaiko fizinio pajėgumo rezultatas bus raudonoje (rizikos) zonoje.

Turinys

Fizinio ugdymo aktualijos Lietuvoje (teorija, 1 val.)

Berniukų ir mergaičių fizinis pajėgumas: „Lietuvos mokinių fizinio aktyvumo ataskaitos 2018“ duomenimis (teorija, 1 val.)

Eurofito testai: metodika, vykdymas, rezultatų registravimas (praktika, 3,5 val.)

Refleksija (0,5 val.)

Parašykite komentarą