10. Tvarkyti Tarnybos duomenų bazę (-es).

11. Įvertinti kompiuterių techninės įrangos stovį, atlikti Tarnybos kompiuterių ir jų įrangos priežiūrą ir aptarnavimą.

12. Rūpintis, kad Tarnybos darbuotojų darbo vietose veiktų elektroninės priemonės (kompiuteriai, spausdintuvai, projektoriai, skeneriai ir kt.).

13. Tvarkyti Tarnybos kompiuterines programas, atlikti sisteminę ir tinklinę programų priežiūrą, jas tobulinti.

14. Patarti įsigyjant kompiuterinės technikos medžiagas ir įrenginius, vykdyti Tarnybos kompiuterizacijos ir darbuotojų mokymo programas.

15. Prižiūrėti elektroninio pašto dėžutes, internetą, vidinį serverį. perduoti institucijoms duomenis apie elektros ir vandens skaitiklių parodymus.

16. Padėti Tarnybos darbuotojams išmokti ir panaudoti kompiuterines programas, teikti darbuotojams metodinę pagalbą informacinių technologijų klausimais.

17. Administruoti Tarnybos svetainę www.spt.prienai.lm.lt, nuolat atnaujinti informaciją joje.

18.  Padėti užtikrinti Kvalifikacijos tobulinimo renginių registro ir duomenų apskaitos informacinės sistemos SEMIPLIUS funkcionavimą, išrašyti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus už dalyvavimą seminaruose, mokymuose.

19.    Vykdyti Tarnybos direktoriaus ar jo įgaliotų asmenų nurodymus Tarnybos kompiuterizacijos, sisteminės ir programinės įrangos panaudojimo klausimais.

20. Atlikti nesudėtingus kompiuterių ir jų įrenginių remonto darbus. Nepavykus pašalinti gedimų, kreiptis į Tarnybos direktorių dėl kompiuterių ir jų įrenginių remonto kitose įmonėse.

21. Talkinti darbuotojams renginių metu naudojant kompiuterius ir atlikti darbuotojų užsakymus (reikiamos programinės įrangos įdiegimas ir kt.).

22. Tausoti Tarnybos nuosavybę, rūpestingai naudotis orgtechnikos priemonėmis.

23. Atlikti kitus Tarnybos direktoriaus pavestus darbus.

24. Laikytis nustatytos materialinių vertybių bei dokumentų saugojimo tvarkos.

25. Neatskleisti tarnybinių paslapčių ar kitos konfidencialaus pobūdžio informacijos, kuri gali pakenkti Tarnybos veiklai.