Kūrybiškumo gebėjimų ugdymas pasitelkiant aromaterapiją ir papuošalų kūrimą.

Home > Kūrybiškumo gebėjimų ugdymas pasitelkiant aromaterapiją ir papuošalų kūrimą.

Kūrybiškumo gebėjimų ugdymas pasitelkiant aromaterapiją ir papuošalų kūrimą.

Anotacija

Gilesnis aromaterapijos ir papuošalų kūrimo principų pažinimas leis programos dalyviams ugdyti savo kūrybiškumą bei kūrybiškai perteikti įgytas žinias savo ugdytiniams. Tai sudarys galimybes paįvairinti neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus, gamtamokslinio ugdymo, technologijų pamokas, galės būti panaudojama klasės vadovo, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, psichologo darbe.

Programos veiklose dalyviai sužinos apie natūralią bei ekologišką eterinių aliejų kilmę, susipažins su natūralių, o ne sintetinių kvapų kūrimu. Taip išmoks puoselėti planetos resursus ir naudotis gamtos teikiamais mineraliniais, natūralios kilmės bei natūraliai yrančiais produktais. Taip pat, domėdamiesi aliejų panaudojimu ir sau asmeniškai skirtų aliejų maišymu skatins savo kūrybiškumą bei kitų natūralių-ekologiškų produktų naudojimą savo gyvenime.

Pažintis su eteriniais aliejais dalyvius paskatins domėtis moksliškai įrodytomis, emocijas veikiančiomis savybėmis, kurių dėka žmogus gali koreguoti savo emocinį stabilumą, suteikti sau ramumą, mažinti depresijos ir streso požymius.

Eterinių aliejų paruošimas savo asmeniniams kvapams dalyvius išmokys ir skatins labiau pažinti savo asmenybę, skatins rūpintis ir domėtis savo emocine savijauta, ją kontroliuoti bei pažinti save. Ypatingai daug streso ir psichologinės įtampos savo darbe patiria pedagogai, todėl jiems svarbu mokytis atsipalaiduoti, padėti sau bei perteikti šias žinias ugdytiniams.

Muilo kūrimas iš natūralių medžiagų bei muilo gamybai jau parengtos muilo bazės ugdys kūrybiškumą, dėl procesui reikalingo kruopštumo bei smulkumo tiks smegenų veiklai ir motorikai tobulinti. Mediciniškai įrodyta, jog smulkūs darbai skatina smegenų bei vestibiuliarinio aparato veiklą pagyvenusiems arba įvairias smegenų traumas, ligas turintiems asmenims.

Papuošalų iš akmenų kūrimas ne tik skatins kūrybiškumą, bet ir mokys derinti spalvas, gabaritus, proporcijas, taip pat pačius mineralus tarpusavyje. Skirtingų papuošalų kūrimas dalyvius skatins ir ugdys pažinti skirtingų dalyvių asmens savybių bei charakterių skirtumus, mokys priimti ir suprasti skirtingą kūrybą bei toleranciją kitų žmonių veiklai ir kūrybai.

Programos dalyviai sugebės ne tik kelti savo emocinę, dvasinę savijautą, bet savo įgytas žinias galės perduoti savo ugdytiniams, integruoti į pedagoginę veiklą.

Programos turinys

40 val. trukmės programa susideda iš 5 modulių. Gali būti vykdoma visa programa arba atskiros jos dalys pasirinktinai.

I modulis: Aromaterapijos pagrindai – 8 valandos (2 val. teorijos ir 2 val. praktikos, 4 val. savarankiškas darbas).

Teorinė paskaita: Aromaterapijos istorija, eterinių aliejų išgavimo istorija. Eterinių aliejų terminologija, jų kokybės nustatymas, antivirusinis ir antimikrobinis poveikis, raminamieji aliejai.Eterinių aliejų panaudojimo galimybės ir sritys, jų efektyvumas nervingumo, įtampos bei streso prevencijai bei stimuliacijai. Aromaterapijos žinių integravimo į ugdomąją veiklą galimybės.

Praktinė veikla:Pažintis su eterinių aliejų kvapais, mokymasis juos užuosti bei išmokti apibūdinti. Aromaterapinių aliejų mišinių kūrimo pagal jų savybes principai.

Savarankiškas darbas: Rekomenduojamos Youtube medžiagos peržiūra.

II modulis: Kvapnių papuošalų kūrimas ir jų poveikis – 8 valandos (2 val. teorijos ir 2 val. praktikos, 4 val. savarankiškas darbas).

Teorinė paskaita:Papuošalų istorija, kvapnaus papuošalo-pomanderio istorija. Praktinio kvapnių papuošalų panaudojimo pavyzdžiai. Papuošalų grupavimas, derinimas bei sluoksniavimas.

Praktinė veikla:Papuošalų kūrimas naudojant turimus naujus ir senus komponentus. Antrinis papuošalų panaudojimas, atkuriant senus papuošalus arba juos panaudojant naujų papuošalų kūrimui. Auskarų, apyrankių, vėrinių, segių kūrimas.

Savarankiškas darbas: Pasirinkto papuošalo kūrimas ar atnaujinimas.

III modulis: Papuošalų kūrimas iš natūralių akmenų ir jų poveikis – 8 valandos (2 val. teorijos ir 2 val. praktikos, 4 val. savarankiškas darbas).

Teorinė paskaita:Natūralūs bei sintetiniai mineralai, akmens uolienų kilmė, savybės ir istorija. Pusbrangiai akmenys ir brangakmeniai bei mineralų priežiūra. Įgytų žinių ir įgūdžių integravimo į ugdomąją veiklą galimybės.

Praktinė veikla:Mineralų grupavimas pagal spalvą bei kitas jų savybes. Apyrankių kūrimas iš mokymų metu aptartų ir pasirinktų mineralų.

Savarankiškas darbas: Rekomenduojamos Youtube medžiagos peržiūra. Papuošalo iš natūralių akmenų kūrimas.

IV modulis: Natūralaus muilo gamyba ir brandinimas – 8 valandos (2 val. teorijos ir 2 val. praktikos, 4 val. savarankiškas darbas).

Teorinė paskaita:Natūralaus muilo kilmė, istorija ir savybės. Natūralaus muilo skirtumai nuo serijiniu būdu kuriamų dirbtinės cheminės sintezės muilų. Saugumo reikalavimai natūralaus muilo gamybos procese. Muilo gamybos komponentai: natrio šarmas, aliejus, hidrolatas, eteriniai aliejai bei kiti būtini elementai. Žinių apie muilo gamybos procesus integravimo į ugdomąją veiklą galimybės.

Praktinė veikla:Skirtingų rūšių muilų gamyba, brandinimas bei laikymas.

Savarankiškas darbas.Rekomenduojamos Youtube medžiagos peržiūra, literatūros studijavimas.Mokomosios medžiagos, skirtos integravimui į ugdomąją veiklą, rengimas.

V modulis: Dekoratyvaus muilo gamyba iš muilo bazės – 8 valandos (2 val. teorijos ir 2 val. praktikos, 4 val. savarankiškas darbas).

Teorinė paskaita:Dekoratyvinio muilo istorija bei savybės, jo gamyba iš muilo bazės bei skirtumai nuo muilų, sukurtų kitokiais technologiniais procesais. Muilo bazių rūšys, savybės bei jų skirtumai. Darbo priemonės, gamybai skirtos formos, natūralūs bei dirbtiniai priedai.

Praktinė veikla:Puošnių (naudojant natūralius augalus), daugiasluoksnių, įvairiaspalvių ir įvairiaformių muilų kūrimas.

Savarankiškas darbas.Rekomenduojamos Youtube medžiagos peržiūra, literatūros studijavimas. Mokomosios medžiagos, skirtos integravimui į ugdomąją veiklą, rengimas.

Parašykite komentarą