Gydytojos vaikų ir paauglių psichiatrės veiklos sritys

Home > Gydytojos vaikų ir paauglių psichiatrės veiklos sritys

Gydytojos vaikų ir paauglių psichiatrės veiklos sritys

1.Teikia individualią pagalbą psichinių, emocinių ir psichosomatinių sutrikimų turintiems vaikams bei mokiniams bei jų tėvams.

2. Nustato psichikos sutrikimus, sudaro kompleksinį pagalbos planą (išskyrus medikamentinį gydymą).

3. Efektyviai padeda išnaudoti vaiko prigimtinius asmenybės turimus resursus kliento psichinės sveikatos formavimui ir palaikymui, gyvenimo problemų sprendimui.

4. Konsultuoja tėvus (globėjus) ir pedagogus dėl mokinių (vaikų) psichikos sveikatos problemų. Trumpalaikė psichiatrinė pagalba gali būti teikiama vaiko tėvams, jeigu jų asmeninės traumos turi neigiamos įtakos vaiko psichosocialiniam vystymuisi.

5. Teikia informaciją apie psichinės sveikatos turinčių asmenų poreikius ir jų tenkinimą suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems su mokinio ugdymu (gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą).

Parašykite komentarą