Logopedas

Home > Logopedas

Logopedas

Logopedas konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus logopedinės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.

Informacija ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams

Kilus abejonių dėl vaiko kalbos, logopedė atlieka vaiko kalbos raidos įvertinimą ir teikia rekomendacijas dėl tolimesnio kalbos ugdymo. (Telefonas pasiteirauti 8 319 52355)

„Vaiko kelias į gražią kalbą“
Kalba neateina pati savaime. Kada vaikas pradės kalbėti, kaip vystysis jo kalba, labiausiai priklauso nuo aplinkos, kurioje jis auga. Svarbu, kad vaiko kalbos raidos metu tėvai nuolat būtų kartu su vaiku, žaistų, kalbėtų, duotų tinkamus žaidimus ir padėtų. Ir sau ir vaikui. Kuo vėliau vaikas pradeda kalbėti, tuo didesnė kalbos ir kalbėjimo sutrikimų galimybė vėlesniame vaiko amžiuje. Nuo gebėjimo kalbėti priklauso, kaip vaikui seksis bendrauti ir mokytis.


Tarnybos logopedė kviečia tėvelius registruotis į 5 mokymų – pokalbių ciklą ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“. Mokymų tikslas – suteikti tėvams žinių apie vaikų kalbos raidą, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, kalbinių gebėjimų lavinimą, kalbos neišsivystymo įtaką mokymuisi bei logopedinės pagalbos svarbą. (tel. nr. 8 319 52355 registracijai)

Parašykite komentarą