Socialinis pedagogas

Home > Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas individualiai ar/ir grupėje konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, socialinių pedagoginių ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus.

Parašykite komentarą