MOKINIŲ SKIRTYBĖS. DIFERENCIJAVIMAS, INDIVIDUALIZAVIMAS IR SUASMENINIMAS

Home > MOKINIŲ SKIRTYBĖS. DIFERENCIJAVIMAS, INDIVIDUALIZAVIMAS IR SUASMENINIMAS

MOKINIŲ SKIRTYBĖS. DIFERENCIJAVIMAS, INDIVIDUALIZAVIMAS IR SUASMENINIMAS

Programa grindžiama Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, kurios tikslas yra pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų kritinę masę sudaro reflektuojantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai. Svarbiausias Lietuvos švietimo strategijos tikslas yra tobulinti ugdymo procesą, siekiant sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui gerinti savo pasiekimus ir siekti individualios pažangos bei padėti mokiniui adaptuotis socialinėje aplinkoje bei kryptingai veikti orientuojantis į pasirinktą vertybinę sistemą.

Mokiniai yra labai skirtingi. Galima išskirti 4 pagrindines problemines mokinių grupes, kuriems reikėtų individualizuoti, diferencijuoti ir suasmeninti ugdymo procesą bei atlikti auklėjamąją funkciją. Tai yra hiperaktyvūs, agresyvūs, depresyvūs ir autizmo požymių turintys mokiniai. Mokytojai, klasių vadovai, soc. pedagogai ir kiti specialistai turėtų pagalvoti kaip organizuoti individualią ir grupinę pagalbą šioms grupėms. Kokios galėtų būti individualios ir grupinės konsultacijos jiems. Kaip pagalbos specialistai, klasių vadovai galėtų šiems mokiniams padėti ugdymo proceso metu. Programos mokymų metu mokinsimės įvairių metodikų, pratimų, kurių pagalba galima konsultuoti ir lavinti hiperaktyvius, agresyvius, depresyvius ir autizmo požymių turinčius mokinius. Ir žinoma, mokysimės integruoti turimus metodus į įvairias mokykloje vykstančias veiklas, pamokas, neformalų ugdymą, klasių susitikimus, renginius ir t.t.

Mokymo programa yra praktinė. Skirta mokytojams, klasių vadovams, socialiniams pedagogams ir kt. specialistams. Programos dalyviai mokymų metu plėtos mokinio pažinimo ir jo pripažinimo kompetenciją, įgis žinių apie mokinio skirtybes, išmoks atpažinti skirtingą mokinių požiūrį į mokymąsi, kuriant mokymosi galimybes visiems mokiniams.

Programos apimtis – 40 val. Programa orientuota į praktinį gebėjimų ugdymą, ir susideda iš penkių tarpusavyje susijusių modulių, kurie gali būti pasirenkami ir kaip atskiri mokymai. 

Programos turinys gali būti lanksčiai pritaikytas (pakoreguotas, papildytas) pagal dalyvių poreikius.

I modulis. Kaip integruoti darbo su hiperaktyviais mokiniais metodikas į kasdienį ugdymo procesą mokykloje.

II modulis. Kaip integruoti darbo su agresyviais mokiniais metodikas į kasdienį ugdymo procesą mokykloje.

III modulis. Kaip integruoti darbo su depresyviais  mokiniais metodikas į kasdienį ugdymo procesą mokykloje.

IV modulis. Kaip integruoti darbo su autizmo požymių turinčiais mokiniais metodikas į kasdienį ugdymo procesą mokykloje.

V modulis. Kaip organizuoti individualią ir grupinę pagalbą  hiperaktyviems, agresyviems, depresyviems ir autizmo požymių turintiems mokiniams.

Parašykite komentarą