NUOTOLINĖS FIZINIO UGDYMO PAMOKOS: FIZINIS PAJĖGUMAS IR FIZINIS AKTYVUMAS

Home > NUOTOLINĖS FIZINIO UGDYMO PAMOKOS: FIZINIS PAJĖGUMAS IR FIZINIS AKTYVUMAS

NUOTOLINĖS FIZINIO UGDYMO PAMOKOS: FIZINIS PAJĖGUMAS IR FIZINIS AKTYVUMAS

Fizinio ugdymo dalykas skirtas mokinių sveikatai ir fiziniam aktyvumui, jų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, ugdymui sveikatos ir fizinio ugdymo srityje, įgyvendinant Valstybinėje  švietimo strategijoje 2013–2022 metų Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairėse (2013), Geros mokyklos koncepcijoje (2015) numatytas nuostatas. Programa rengiama remiantis Pagrindinių judėjimo įgūdžių (Fundamental movement skills) modeliu (2019).

Fizinis ugdymas tampa tikslingu, reikšmingu mokymosi procesu, padeda plėtoti mokinių socialinę, emocinę, psichomotorinę ir kognityvinę sritis, sudaro sąlygas ugdyti bendruosius ir specialiuosius judėjimo, sveikatos stiprinimo ir tausojimo gebėjimus, daugėja galimybių reikštis asmens fiziniam, kūrybiniam aktyvumui ir individualumui.

Fizinis pajėgumas yra turimos arba siekiamos žmogaus fizinės savybės, susijusios su jo fizinio aktyvumo galimybėmis. Mokslininkai įrodė, kad darnaus vaiko augimo ir vystymosi procese fizinis pajėgumas ir fizinis aktyvumas atlieka svarbų vaidmenį, užtikrinant sveikatai palankią kūno kompoziciją ir proporcingą kaulų, raumenų ir riebalų dalies santykį. Pastebėta, jog pastaruoju metu vaikų fizinis pajėgumas palaipsniui mažėja. Ši tendencija kelia nerimą, todėl, kad aukšti fizinės būklės duomenys yra susiję su geresne trumpalaike ar net ilgalaike fizine ir protine sveikatos būkle.       

Karantino sąlygomis fizinio ugdymo mokytojai susiduria su iššūkiais dėl nuotolinio fizinio ugdymo. Dabar fizinio ugdymo mokytojas tampa bene pagrindiniu moksleivių fizinio aktyvumo skatintoju. Tačiau ne tik fizinio ugdymo, bet ir pradinių klasių mokytojai bei ikimokyklinio ugdymo pedagogai, moksleiviai bei jų tėvai neturėtų pamiršti, kad ir karantino bei nuotolinio mokymosi sąlygomis fizinio ugdymo procesas turi vykti. Moksliniai tyrimų rezultatai rodo, kad ankstyvuoju COVID-19 laikotarpiu kai kuriose šalyse sumažėjo vaikų fizinis aktyvumas ir padidėjo pasyviai praleistas laikas. Tokie trumpalaikiai pokyčiai gali įsitvirtinti ir visam laikui, dėl to didėja vaikų nutukimo, diabeto ir širdies bei kraujagyslių ligų rizika. Todėl dabar fizinio ugdymo mokytojui tenka dar didesnė atsakomybė už moksleivių fizinį aktyvumą, o ilgalaikėje perspektyvoje – ir už jų sveikatą. Programos dalyviai susipažins su fizinio pajėgumo ir fizinio aktyvumo įtaka sveikatai, bus aptarti svarbiausi fizinio pajėgumo ir fizinio aktyvumo komponentai. Bus pristatyti naujausi Lietuvos mokinių fizinio pajėgumo ir fizinio aktyvumo rezultatai, jų kaita. Didelis dėmesys bus skirtas mokinių fizinio pajėgumo testavimo ir  lavinimo bei fizinio aktyvumo skatinimo  galimybėms esant nuotoliniam mokymui.

            Programa apims praktines veiklas: netradicines fizinio aktyvumo formas (popieriaus lapas ir kėdės) ir jų taikymą esant nuotoliniam mokymui. Mokytojai patys išbandys pratimus, kurie ne tik lavina mokinių fizinį pajėgumą, skatina fizinį aktyvumą bet ir suteikia judėjimo džiaugsmo. Mokytojai galės kūrybiškai pritaikyti pateikiamą medžiagą.

Šia programa siekiama plėtoti mokinių pažinimo ir pripažinimo, mokymo(si) proceso valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo bei ugdymo(si) aplinkų kūrimo kompetencijas.

Parengta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa sudaryta iš 3 modulių:

I modulis Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos pagrindiniame ir viduriniame ugdyme: fizinis pajėgumas skirtas mokytojams, dirbantiems pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklose. (14 val.  Iš jų 4 kontaktinės val., 5 val. praktinio darbo ir 5 val. savarankiško darbo).

II modulis  „4-10 metų mokinių fizinio pajėgumo situacija Lietuvoje ir užsienyje, testavimo ir lavinimo galimybės esant nuotoliniam mokymui“ skirtas pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojams. (14 val.  Iš jų 5 kontaktinės val., 5 val. praktinio darbo ir 5 val. savarankiško darbo).III modulis „Netradicinės fizinio aktyvumo formos, jų taikymas esant nuotoliniam mokymui“. Modulis skirtas refleksijai bei praktiniam programos metu įgytų žinių įtvirtinimui visiems programos dalyviams. (12 val.  Iš jų 6 val. praktinio darbo ir 6 val. savarankiško darbo).

Parašykite komentarą