Search for:

Žmogaus mintis ir elgesį lemia emocijos, kylančios iš išgyvenimų ir prisiminimų, kurie suformuoja vidines nuostatas, įsitikinimus ir vertybes. Emociškai intelektualus žmogus – tas, kuris išmoksta stebėti save. Savistaba, refleksija ir savęs keitimas norima linkme – emociškai intelektualaus žmogaus pranašumai ir įrankiai, sudarantys sąlygas kurtis vidinę „laimės“ būseną, norimą santykį su savimi ir kitais žmonėmis.

Stažuotės metu programos dalyviai, lankydamiesi ugdymo įstaigose, susipažins su Prienų rajono savivaldybės ilgosios gimnazijos bei progimnazijos, taip pat Švietimo pagalbos tarnybos socialinio emocinio ugdymo patirtimis, taikomais metodais, priemonėmis bei sėkmės istorijomis.   Programos dalyviai gilinsis į Birtono savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų bendradarbiavimą, siekiant mokymosi sėkmės, domėsis mokinių ugdymo netradicinėse erdvėse patirtimis.