Mokymasis eksperimentuojant – praktinių seminarų ciklas

Home > Mokymasis eksperimentuojant – praktinių seminarų ciklas

Mokymasis eksperimentuojant – praktinių seminarų ciklas

Geros mokyklos koncepcijoje yra teigiama, kad gera mokykla yra ta, kur ugdymo turinys įdomus, provokuojantis, pakankamai platus ir gilus, kuriantis iššūkius. Mokomasi spręsti gyvenimiškas problemas, ugdomos šiuolaikiniam gyvenimui aktualios kompetencijos. Mokomasi tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant, bendraujant. Programa „Mokymasis eksperimentuojant – praktinių seminarų ciklas“ paremtas eksperimentinio, probleminio mokymo/si idėja. Tai vaikų ugdymas/is, mokymas/is, susipažinimas su juos supančiu pasauliu atliekant tam tikrus eksperimentus, bandymus, tyrimus, kūrybines veiklas ir pan. Gamtamokslinių kompetencijų plėtojimas yra aktuali tema ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams. Remiantis Europoje atliktais tyrimais, dauguma pedagogų nurodo gamtamokslinių kompetencijų trūkumą, lyginant su kitomis pažinimo kompetencijomis. Programa skirta įgyti gebėjimus plėtoti mokinių tyrimines, gamtamokslines kompetencijas. Seminarų metu dalyviai susipažins su gamtamokslinių tyrimų, vaikų ir mokinių eksperimentinės veiklos organizavimo etapais, bei patys gebės atlikti gamtamokslinius eksperimentus kuriuos vėliau galės pritaikyti savo realioje pedagoginėje veikloje. Programa skirta mokytojams dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.

Programos trukmė: 40 val. (iš jų skirta: 22 val. teorija ir praktiniai darbai, 18 val. savarankiškam darbui).

I modulis. Seminaras „Jaunųjų tyrėjų ugdymas. Aš – jaunasis mokslininkas“ 10 val. (6 kontaktinės, 4 savarankiško darbo valandos).

II modulis. Seminaras „Mokymasis eksperimentuojant“ 10 val. (6 kontaktinės, 4 savarankiško darbo valandos).

III modulis. Seminaras „Įdomieji bandymai ir eksperimentai“ 10 val. (4 kontaktinės, 6 savarankiško darbo valandos).

IV modulis. Seminaras „Eksperimentai: inovatorių kartos ugdymas“ 10 val. (6 kontaktinės, 4 savarankiško darbo valandos).

Parašykite komentarą