Olimpinių vertybių ugdymas

Home > Olimpinių vertybių ugdymas

Olimpinių vertybių ugdymas

Vykstant sparčiai visuomenės kaitai, didėjant emigracijai, vartojimui, vykstant ugdymo paradigmų kaitai vis svarbiau darosi pedagogams gebėti sukurti mokymosi erdvę, kurioje vaikai ir moksleiviai galėtų reflektuoti ir prioretizuoti savo vertybes. Reikalingi metodai ir priemonės vertybių internalizacijai.

Sportas ir fizinis aktyvumas – tai universali žmogaus ugdymo priemonė, padedanti formuoti žmogaus vertybes, charakterį, pasitikėjimą savimi ir XXI-ojo amžiaus kompetencijas. Būtent tai ir yra pagrindiniai Olimpinio švietimo uždaviniai, keliami ir įgyvendinami per „Olimpinės kartos“ programą ir kitus LTOK Olimpinio švietimo organizuojamus projektus.

Olimpinė chartija olimpizmą apibrėžia kaip gyvenimo filosofiją, kuri aukština ir į darnią visumą jungia kūno, valios ir proto savybes. Olimpizmas – tai kiekvieno žmogaus varomoji jėga tobulėjimo link.

2018 ir 2019 metais Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) apmokė 20 pedagogų, mokyklos administracijos darbuotojų, trenerių vesti Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) parengtos Olimpinių vertybių ugdymo programos (OVUP) mokymus pedagogams. Tarptautinis olimpinis komitetas išleido leidinių seriją, kuri padeda mokytojams diegti Olimpines vertybės įvairių pamokų metu, integruoti aktyvias veiklas ir fizinį aktyvumą į įvairių dalykų pamokas.

LTOK mokymų vadovų komanda per pusantrų metų apmokė virš 700 pedagogų iš priešmokyklinio ugdymo įstaigų, progimnazijų, gimnazijų ir kitų įstaigų iš visos Lietuvos.

I modulio kursai skirti LTOK turimos mokymų vadovų komandos kompetencijai stiprinti, siekiant užtikrinti būsimų OVUP mokymų kokybę, kurti profesionalią mokymų vadovų bendruomenę. Jų metu bus ne tik pristatomos teorinės paskaitos, bet ir patys kursų dalyviai, padedami edukologijos profesionalų, galės dalintis metodikomis, analizuoti sudėtingus atvejus, kurti naujas mokymų programas, gilinti žinias apie Olimpinį judėjimą ir Olimpinį švietimą.

II modulio kursai skirti ugdymo įstaigų vadovams. Bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių ir pavaduotojų įsitraukimas – vienas svarbiausių sėkmingos programos elementų, kuris leidžia pasiekti išsikeltus tikslus ir uždavinius efektyviau ir kokybiškiau.

Programos tikslai –

1. Stiprinti LTOK mokymų vadovų kompetenciją vesti OVUP 2.0 programos mokymus Lietuvos pedagogams. 2. Supažindinti bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorius ir pavaduotojus su Olimpiniu švietimu, sportu bei fiziniu aktyvumu, kaip priemone ugdymui, Olimpinių vertybių ugdymo programa (OVUP) bei XXI amžiaus ir bendrųjų kompetencijų ugdymo per sportą galimybėmis.

I modulis. Olimpinių vertybių ugdymo programos 2.0 mokymų vadovų kvalifikacijos tobulinimo kursai. Trukmė 24 val., iš jų 6 val. teorija, 18 val. praktika.

II modulis. Programos „Olimpinė karta“ mokymai „Olimpinis švietimas – priemonė bendrųjų kompetencijų ugdymui“, 16 val.

Parašykite komentarą