Seminaras „Muzikos pažinimo kelias, dirbant su nauju vadovėliu „Vieversys“ (serija „Šok“)

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Seminaras „Muzikos pažinimo kelias, dirbant su nauju vadovėliu „Vieversys“ (serija „Šok“)

Seminaras „Muzikos pažinimo kelias, dirbant su nauju vadovėliu „Vieversys“ (serija „Šok“)

Lektorė


Ingrida Bertulienė, vadovėlio „Vieversys“ bendraautorė
Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos muzikos mokytoja metodininkė

 Anotacija


Šiuolaikinis ugdymas, atsižvelgiant į nuolat besikeičiančio gyvenimo reikalavimus, kelia ir naujus uždavinius mokytojui. Norėdamas sudaryti kuo palankesnes sąlygas ugdymui(si), mokytojas stengiasi padėti kiekvienam vaikui įgyti būtinų žinių, bendrųjų gebėjimų ir gyvenimui būtinų vertybinių nuostatų – kitaip tariant, išsiugdyti asmeninę kompetenciją.
Ši programa padės mokytojams susipažinti su esminiais muzikos vadovėlio „Vieversys“ principais, sandara, darbo tikslais, metodais, būdais, integraciniais ryšiais su kitais pradinių klasių „Šok“ serijos vadovėliais „Pupa“, „Gilė“, „Riešutas“, „Tišku tašku“, „Nendrė“.

Programos tikslas


Padėti mokytojams giliau suprasti ir priimti edukacines naujoves;
Supažindinti mokytojus su muzikos vadovėliu „Vieversys“ – tobulinti mokytojų profesines, bendrąsias, bendrakultūrines profesijos kompetencijas, atliepiančias kintančio ugdymo proceso ir visuomenės poreikius.

 Programos uždaviniai


  1. Supažindinti mokytojus su švietimo naujovėmis, kurių kontekste tapo aktualu parengti muzikos mokymo priemonių komplektą „Vieversys“ 1 klasei.
  2. Pristatyti mokytojams pagrindinius muzikos mokymo priemonių komplekto „Vieversys“ koncepcijos aspektus.
  3. Supažindinti mokytojus su galimais darbo būdais ir veiklos kryptimis formuojant bei tobulinant mokinių žinias ir įgūdžius, galimybe praktinėje veikloje panaudoti įgytas žinias ir gebėjimus, siejant juos su asmenine mokinio patirtimi.

Parašykite komentarą