Seminaras „Gerosios patirties sklaida dirbant su specialiųjų poreikių vaikais ikimokykliniame amžiuje“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Seminaras „Gerosios patirties sklaida dirbant su specialiųjų poreikių vaikais ikimokykliniame amžiuje“

Seminaras „Gerosios patirties sklaida dirbant su specialiųjų poreikių vaikais ikimokykliniame amžiuje“

Lektorė


Jolanta Parajackienė

Anotacija


Logopedinė ritmika viena iš korekcinio darbo grandžių logopedijoje. Logopedinė ritmika nukreipta į visapusišką vaiko lavinimą:

 • kalbos sutrikimų šalinimą,
 • judesių tikslinimą,
 • orientaciją erdvėje,
 • saviraiškos lavinimą,
 • relaksaciją,
 • kvėpavimo lavinimą.

Logopedinė ritmika padeda greičiau pašalinti kalbos sutrikimus, lavinant ir koreaguojant nekalbinius ir kalbinius psichinius procesus.Kadangi vis daugiau vaikų ikimokykliniame amžiuje turi  kalbos sutrikimų, siekiant kalbos korekcijos efektyvumo būtina taikyti įvairesnius būdus. Logopedinė ritmika įdomi ir efektyvi lavinimo foma, sutekianti pratyboms žaismingumo ir gyvumo. Pratybų metu vaikai dainuoja, šoka, žaidžia, tuo pačiu metu vyksta ugdymo ir kalbos koreagavimo procesas. Lietuvoje logopedai retai naudoja šia korekcijos formą. Šia tema mažai informacijos ir literatūros. Ši programa leis plačiau susipažinti su logopedine ritmikos teorija bei praktinio logoritmikos pritaikymo  puse. Vis dažniau mūsų visuomenėje pasigirsta įvairių diskusijų apie „kitokius (super gabius) vaikus“. Darželius lanko vaikai, kuriems nustatomas hiperkinezinis sutrikimas, tačiau vieni jų yra žemo mokslumo ir dažnai riboto intelekto, o kiti – labai aukšto intelekto, gabūs, gerai orientuoti vaikai. Bet ne visi indigo vaikai yra hiperaktyvūs, ir ne visi hiperaktyvūs vaikai yra indigo. Manau specialistai dirbantys su šiais vaikais turi dalintis savo darbo patirtimi, darbo metodais, vaikų sutrikimų diferencijavimo (šiuo metu dar niekas indigo nediagnozuoja), pagalbos šeimai klausimais. Kuo daugiau informacijos bus pateikta apie hiperaktyvius ir indigo vaikus, tuo sėkmingesni bus darbo rezultatai ir efektyvesnė pagalba šeimai bei darbo tęstinumo mokykloje užtikrinimas.

Programos tikslas


 1. Suteikti teorinių žinių apie logopedinę ritmiką, bei jos pritaikymo galimybes.
 2. Suteikti žinių apie praktinį logoritmikos panaudojimą logopedinių pratybų metu.
 3. Suteikti žinių apie hiperaktyvius ir indigo vaikus, atskleidžiant jų panašumus ir skirtumus.

 Programos uždaviniai


 • Supažindinti su logopedine ritmika, kaip atskira mokslo šaka.
 • Supažindinti su logoritmikos pritaikymo logopedijoje galimybėmis ir tikslais.
 • Suteikti žinių, kaip praktiškai panaudoti logoritmiką pratybų metu.
 • Suteikti žinių apie indigo ir kitus „naujosios eros“ vaikus.
 • Suteikti žinių apie hiperaktyvius vaikus.
 • Pristatyti darbo su šiais vaikais metodus, pagalbą šeimai.

Parašykite komentarą