Seminaras „Viešųjų pirkimų reglamentavimas ir vykdymo praktiniai aspektai“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Mokykla > Seminaras „Viešųjų pirkimų reglamentavimas ir vykdymo praktiniai aspektai“

Seminaras „Viešųjų pirkimų reglamentavimas ir vykdymo praktiniai aspektai“

Lektorė


Zita Lukšienė viešųjų pirkimų ekspertė

Anotacija


Šis mokymas yra aktualus viešųjų pirkimų vykdytojams – supažindinti perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų specialistus, ES paramą administruojančių institucijų atstovus su Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis, jų taikymo reikalavimus, išaiškinti pirkimų vykdymo Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis rekomendacijas. Seminaro dalyviai bus supažindinti su CVP IS praktiniu naudojimu: pirkimo sukūrimu ir pagrindiniais nustatymais CVP IS (trumpai, taip pat su praktiniais viešųjų pirkimų vykdymo aspektais.

Programos tikslas


Supažindinti perkančiųjų organizacijų specialistus su viešųjų pirkimų vykdymo ir reglamentavimo aktualijomis bei praktiniu pritaikymu.

Programos uždaviniai


  1. Supažindinti su naujovėmis.
  2. Pateikti praktinių taikymo pavyzdžių.
  3. Išaiškinti viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su juo susijusiį teisės aktų taikymu praktikoje.

Parašykite komentarą