Seminaras „Informacinių technologijų ugdymo X–XII klasėse ypatumai, metodinės rekomendacijos ir mokymo priemonės.“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras „Informacinių technologijų ugdymo X–XII klasėse ypatumai, metodinės rekomendacijos ir mokymo priemonės.“

Seminaras „Informacinių technologijų ugdymo X–XII klasėse ypatumai, metodinės rekomendacijos ir mokymo priemonės.“

Lektorė


Leidyklos TEV informacinių technologijų projektų vadovė, IT vadovėlių ir kitų mokymo priemonių bendraautorė, IT mokytoja metodininkė Ieva Mackevič

Anotacija


Aptariama, kaip planuoti ir organizuoti mokytojų darbą X–XII klasėse pagal atnaujintas bendrąsias programas. Supažindinama su naujomis leidyklos mokymo priemonėmis, skirtomis dėstyti IT dalyką IX–X ir XI–XII klasių koncentruose. Pateikiamos metodinės rekomendacijos, kaip kelti mokinių mokymosi motyvaciją, skatinti domėjimąsi nagrinėjamu dalyku.

Programos tikslas


  1. Kartu su mokytojais aptarti ugdymo pagal atnaujintas bendrąsias programas ypatumus, problemas ir jų sprendimo būdus.
  2. Supažindinti mokytojus su naujausiomis kompiuterinėmis mokymo ir mokymosi priemonėmis.

Parašykite komentarą