Seminaras „Anglų k. vadovėlių įvairovė pradinėse klasėse ir jų atitikimas, siekiant Bendrųjų ugdymo programų reikalavimų“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras „Anglų k. vadovėlių įvairovė pradinėse klasėse ir jų atitikimas, siekiant Bendrųjų ugdymo programų reikalavimų“

Seminaras „Anglų k. vadovėlių įvairovė pradinėse klasėse ir jų atitikimas, siekiant Bendrųjų ugdymo programų reikalavimų“

Lektoriai


Nemuno pradinės mokyklos vyr. mokytojos D. Šatienė, R. Ustilienė

Anotacija


Mokiniai anglų k. pradinėse klasėse mokosi iš įvairių vadovėlių, reikalinga aptarti, kurie vadovėliai yra tinkamiausi , sekiant Bendrųjų ugdymo programų reikalavimų. Kviečiame rajono pradinių klasių anglų k. mokytojas pasidalinti gerąja patirtimi, mokant anglų k., naudojant įvairius vadovėlius, rengiant ilgalaikius metinius planus, atitinkančius naujų pradinio ugdymo BP reikalavimus, numatant aktyvią mokinių veiklą pamokose.

 Programos tikslas


Pasidalinsime gerąja patirtimi, rengiant ilgalaikius metinius planus, numatant mokytojo ir mokinių veiklą pamokoje. Aptarsime anglų k. vadovėlių įvairovę pradinėse klasėse ir jų atitikimą, siekiant Bendrųjų ugdymo programų reikalavimų.

Parašykite komentarą