Projektas „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“

Project„Erasmus+“ bendrojo ugdymo sektoriaus 2 pagrindinio veiksmo programos projektas
„Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“

Projekto numeris 2015-1-LT01-KA201-013469-932871505
Projekto trukmė 2015–2017 m.
Projekto koordinatorius Prienų švietimo centras

Projekto partneriai:
Prienų „Ąžuolo“ progimnazija
Skriaudžių pagrindinė mokykla
Išlaužo pagrindinė mokykla
Šiaulių universiteto Socialinių tyrimų mokslinis centras /Baltijos regiono tyrėjų asociacija
Italijos  St. Thomas’s tarptautinė mokykla
Norvegijos NiTiN – Nordisk institutt for trening og internasjonalt nettverk

Projekto tikslas – ugdyti mokyklų vadovus ir mokytojus kaip pilietinius lyderius, stiprinant jų kompetencijas, susijusias su moksleivių nacionalinio ir europinio pilietiškumo ugdymu.
Kodėl?
Pastaruoju metu jaučiamas pilietinio ugdymo pamokų tobulinimo, pačių mokytojų dalyvavimo pilietinėse veiklose poreikis. Siekiant, kad mokiniai taptų pilietiškesniais, turėtų stipresnę vertybinę sistemą, aktyviai dalyvautų pilietinėse veiklose, reikia stiprinti pačių ugdančiųjų pilietiškumą, siekiant, kad jie taptų pilietiškais lyderiais ir taptų svarbiu pavyzdžiu savo mokiniams.

Projekto veiklos:
1. Partnerių susitikimas Lietuvoje: diskusijos, gerosios patirties pasidalijimas pilietiškumo ugdymo srityje, problemų, projekto veiklų aptarimas;
2. Tyrimas apie pilietinės lyderystės situaciją mokykloje kiekvienoje dalyvaujančioje partnerių šalyje;
3. Tyrimo lyginamoji analizė;
4. Partnerių susitikimas: lyginamosios analizės, iškilusių poreikių aptarimas, diskusijos apie inovatyvaus pilietiškumo ugdymo sukūrimo galimybes;
5. Pilietiško lyderio ugdymo modelio kūrimas. Modelį kurs švietimo praktikos ekspertai iš projekto pareiškėjo institucijos kartu su projekte dalyvaujančiais partneriais. Sukurtas modelis ne tik padės siekti mokytojo ir mokyklos vadovų pilietiškos lyderystės ugdymo, bet ir pateiks rekomendacijas mokytojams, kaip efektyviai mokyti mokinius pilietiškumo;
6. Ekspertų komandos susitikimas Lietuvoje ugdymo modelio kūrimo eigoje, siekiant aptarti ugdymo modelio kūrimo procesą;
7. Ekspertų komandos susitikimas ugdymo modelio sukūrimo pabaigoje, siekiant aptarti sukurto modelio taikymo galimybes ir plėtrą;
8. Tarptautinis seminaras mokytojams ir mokyklų vadovams Italijoje pagal sukurtą ugdymo modelį;
9. Nacionaliniai sklaidos renginiai;
10. Tarptautiniai pilietiškiausio mokytojo rinkimai. Mokytojai bus pakviesti dalyvauti konkurse, kuriame reikės įgyvendinti pilietinę akciją. Pilietinės akcijos organizatorius bus pats mokytojas. Viešo balsavimo metu bus renkama pilietiškiausia akcija. Skirtingų šalių balsavimo rezultatai bus susumuoti ir paskelbti laimėtojai.
11. Galutinė tarptautinė konferencija Lietuvoje, kurios metu bus aptariami projekto metu pasiekti rezultatai, pristatomos įgyvendintos pilietinės akcijos, kurios dalyviai pasidalins savo patirtimi ir pasiektais rezultatais, aptariamos sukurto pilietiško lyderio ugdymo modelio tolimesnės naudojimo galimybės.
Įgyvendinant projekto veiklas, vienas iš svarbiausių siekiamų rezultatų – partnerystė, stiprinama tarptautinių susitikimų ir bendravimo metu. Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas įkvėps visų šalių partnerius toliau vystyti pilietiško lyderio ugdymo idėją, kurti, mokytis ir bendradarbiauti kvalifikacijos tobulinimo srityje, paskatins švietimo, o taip pat regionų vystymąsi, prisidės prie naujų metodų ir pilietinių iniciatyvų kūrimo, mokinių aktyvaus įsitraukimo į vykdomas iniciatyvas ir tolimesnės motyvacijos būti pilietiškais. Seminarai projekto metu prisidės prie mokytojų profesinių įgūdžių tobulinimo, naujų ugdymo metodų naudojimo skatinimo, patirties plėtimo, naujų žinių įgijimo, pilietinio ugdymo pamokų tobulinimo.

Dokumentai: