Dokumentai

Home > Dokumentai

Dokumentai

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programa

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa

Prienų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018–2020 metų veiksmų planas 

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo Nr. VIII-822 nauja redakcija.

Lietuvos Respublikos neormaliojio suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo NR.VIII-822 10 straipsnio pakeitimo įstatymas 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo aprašas

Teisės vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas tvarkos aprašas

 

Parašykite komentarą