Mokytojų motyvacija, mokinių pasiekimų gerinimas

Home > Mokytojų motyvacija, mokinių pasiekimų gerinimas

Mokytojų motyvacija, mokinių pasiekimų gerinimas

 • Anotacija 

Pedagoginis darbas yra ypatinga veikla, nes pats pedagogas yra savo darbo meistras. Jis veikia ugdytinius savo žiniomis, jausmais, vertybėmis, patyrimu ir įgūdžiais. Save išreiškiantis mokytojas – kompetentingas. Turimos pedagoginės žinios teikia pasitikėjimo savimi, o nuolatinis mokymasis suteikia galimybę prisitaikyti prie pokyčių visuomenėje. Vadovo motyvuojamas pedagoginis personalas, patenkintas savo darbu, geba skatinti ne tik save, bet ir ugdytinius (Adamonienė, 2002). Skatinami mokiniai pasitiki savo jėgomis, atsakingai atlieka užduotis, siekia tobulėti, įgyti kuo daugiau naujų žinių ir įgūdžių. Pedagoginio personalo motyvavimas vienas iš veiksnių, įtakojančių mokyklos veiklos efektyvumą. Motyvuotas mokytojas ugdo motyvuotus mokinius, o mokytojų motyvacija neabejotinai turi tiesioginę įtaką mokinių pasiekimams.


 • Programos tikslai

 1. Plėtoti mokymosi kartu ir vieniems iš kitų bendradarbiavimo kultūrą.
 2. Gilinti mokėjimo mokytis kompetenciją.

 • Programos uždaviniai
 1. Pateikti mokyklos ir miesto bendruomenių telkimo geresnei mokinių pažangai pasiekti  pavyzdžių.
 2. Atskleisti bendradarbiavimo su socialiniais partneriais įtaką mokinių pasiekimų rezultatams.
 3. Pateikti mokymosi netradicinėse aplinkose pavyzdžių bei diskutuoti apie jų paveikumą.

 • Lektorius
 1. Birštono gimnazijos direktorius Alvydas Urbanavičius, mokytoja Nijolė Juozaitienė.
 2. Nemuno kilpų regioninio parko specialistė Rosita Dargienė, Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė, vyr. bibliotekininkė Solveiga Pempienė.

Parašykite komentarą