Search for:

Administratorė   Raselė Seniūnienė  Tel. (8 319) 52 081,  (8  319) 52 355 El. paštas   rasa.seniuniene@gmail.com


Metodininkė Oksana Radzvilavičienė   Tel. (8 319) 52 081, mob. +370 682 12648   El.paštas o.radzvilaviciene@gmail.com  
Metodininkė Danguolė Damijonaitytė   Tel. (8 319) 52 081, mob. +370 620 60156 El. paštas danguole.damijonaityte@gmail.com
Karjeros specialistė Daiva Staniulytė   Tel. (8 319) 52 081, mob. + 370 651 48609  El.paštas daist7@gmail.com  
Karjeros specialistė Indra Kandrotienė   Tel. (8 319) 52 081,  mob. + 370 652 80904  El.paštas indra_kandrotiene@yahoo.com  
Buhalterė Jolanta Giraitienė Tel. (8 319) 52 081 El. paštas  jolantaprienai@gmail.com
Kompiuterininkas Tomas Mikušauskas Tel. (8 319) 52 081  mob. +370 678 42421 El. paštas  tomasasasm@gmail.com
Logopedė Giedrė Džiaugienė    Tel.(8 319) 52 355  
Specialioji pedagogė Zita Linkevičienė Tel.(8 319) 52 355
Socialinė pedagogė Rasa Bobinienė Tel. (8 319) 52 355
Vaikų ir paauglių psichiatrė Justina Matviekaitė  Tel. (8 319) 52 355
Psichologė Jolanta Veterienė Tel. (8 319) 52 355     mob. + 370 68734412 El. paštas veteriene@gmail.com
Psichologė Birutė Kasputytė Tel. (8 319) 52 355  mob. +370 656 64955 El. paštas  birute.kasputyte@gmail.com 
Psichologė Nerija Solaitė Tel. (8 319) 52 355  mob. + 370 68752065  El. paštas  charakaus@yahoo.com