Search for:
Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?

2019 m. spalio 30 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio konferencijų salėje vyko paskaita „Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?“. Paskaitą skaitė knygos „Autizmas: 365 kitokios dienos“ autorė Agnė Gustė. Knygos autorė pasidalino įžvalgomis, praktiniais patarimais apie patį autizmą ir darbą su autizmo spektrą turinčiais vaikais tiek namuose, tiek ugdymo įstaigose Airijoje. Papasakojo savo auklėjimo ir kasdienių problemų pavyzdžius, atsakė į klausytojų klausimus.

Emocinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje arba spalvinga kelionė po jausmų pasaulį

2019 m. spalio 30 d. Prienų lopšelyje-darželyje „Pasaka” vyko 6 akad. val. seminaras „Emocinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje arba spalvinga kelionė po jausmų pasaulį“. Seminarą vedė Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorė Sigita Balčiūnienė. Seminaro tikslas – kokybišku ugdymo turiniu ir pedagogikos metodais padėti vaikams geriau suprasti ir išreikšti savo emocijas. Seminaro metu dalyviai gilino žinias apie emocijų suvokimą ir raišką. Sužinojo, kaip panaudoti grožinius kūrinius, mokant vaikus atpažinti, įvardinti ir valdyti savo emocijas. Susipažino su įvairiomis priemonėmis padedančiomis suprasti savo bei kito jausmus bei socialinio – emocinio intelekto lavinimo programa – „Kimočiais”.

Pasiekimų ir individualios pažangos optimizavimas

2019 m. spalio 29 d. Jiezno gimnazijoje vyko 8 akad. val. seminaras „Pasiekimų ir individualios pažangos optimizavimas“. Seminarą vedė laisvasis mokytojas ekspertas Vincas Tamašauskas. Seminaro tikslas – tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, reikalingas  aktyvių veiklų organizavimo, pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio panaudojimo praktikai dėl individualios mokinių pažangos stebėjimo bei pokyčių fiksavimo mokinių mokymosi pasiekimams gerinti. Seminaro dalyviai patobulino profesines kompetencijas, reikalingas pasiekimų vertinimo bei mokinių įsivertinimo sistemos tobulinimui, individualios mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo bei analizavimo pamokose praktikai, siekiant pasiekimų optimizavimo.

Atminties technikų taikymas, siekiant geresnių mokymosi rezultatų

2019 m. spalio 25 dieną Prienų r. Skriaudžių pagrindinėje mokykloje vyko 6 akad. val. seminaras „Atminties technikų taikymas, siekiant geresnių mokymosi rezultatų“. Seminarą vedė IĮ „Atminties akademijos” direktorius Henrikas Šalūga. Seminaro tikslas supažindinti pedagogus su atminties lavinimo metodais ir padėti jiems suformuoti bazinius įgūdžius, kurie leis taikyti įgytas žinias mokymo(si) procese ir kitoje praktinėje veikloje. Seminaro metu dalyviai sužinojo pagrindinius atminties veikimo principus bei geriausius metodus savo atminčiai lavinti, kaip įsiminti užsienio kalbos žodžius, eilėraščius, formules, skaičius bei istorines datas ir kaip pasiekti geresnių rezultatų mokyme(si), darbe bei asmeniniame gyvenime.

Seminaras ,,Vertinimas ir įsivertinimas. Praktiniai pavyzdžiai“

2019 m. rugpjūčio 27 d. Prienų r. Stakliškių gimnazijoje vyko seminaras ,,Vertinimas ir įsivertinimas. Praktiniai pavyzdžiai“. Seminarą vedė  lektorės – Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rita Sakalauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, biologijos mokytoja metodininkė Jūratė Taučiuvienė. Seminaro tikslas – supažindinti pedagogus su veiksmingomis vertinimo bei įsivertimo formomis ugdymo procese, pristatant praktinius pavyzdžius. Seminare buvo aptarta galimybės taikyti mokinių įsivertinimą ir refleksiją mokyme ir mokymesi, mokinių refleksijos organizavimo būdai,  pateikti praktiniai tokių veiklų patarimai. Taip pat kartu su seminaro dalyviais analizavo vertinimo ir įsivertinimo problemas.

Muzikos ir meno mokyklų akordeono mokytojus kviečiame į seminarą „Pramoginės ir džiazo muzikos akordeonu atlikimas“

aka2016 m. kovo 16 d. 10 val. Prienų meno mokykloje (S.Dariaus ir S.Girėno 4, Prienai) įvyks seminaras „Pramoginės ir džiazo muzikos akordeonu atlikimas“, kurį ves akordeonistas, muzikos pedagogas Nerijus Bakula. Kviečiame dalyvauti muzikos ir meno mokyklų akordeono mokytojus!

Seminaro „Pramoginės ir džiazo muzikos akordeonu atlikimas“, anotacija